Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Förslag ger fler personal inom förskolan och fler heltidstjänster

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 5 december gick nämnden igenom budget och verksamhetsplan för 2019. I nämndens budget för 2019 finns det flera förslag på hur organisationen ska bli mer effektiv.

Den 5 november antog kommunfullmäktige en ny budget för Håbo kommun som ska gälla för 2019. Den nya budgeten innebär att barn- och utbildningsförvaltningen behöver se över hur organisationen kan bli mer effektiv. Barn- och utbildningsförvaltningen har gett förslag på åtgärder för att hålla sig inom barn- och utbildningsnämndens budget för 2019.

Förvaltningen har bland annat sett över kapaciteten på de kommunala förskolorna. En höjning av kapaciteten inom förskolan förväntas ge bland annat färre barn per personal, bättre schema för personalen, högre personaltäthet i åldrarna 4-5 år och att fler pedagoger får möjlighet att arbeta heltid. Dessutom beräknas att 30-50 fler barn kan få plats inom förskolan, vilket betyder att möjligheten att få plats på den önskade förskolan ökar.

När kostnaderna blir högre än intäkterna måste vi jobba smartare och mer effektivt. Den ökande kapaciteten på förskolan har många fördelar. Vår personal ges större möjligheter till att få arbeta heltid, högre personaltäthet per barn och fler barn kommer få plats, säger förvaltningschefen Elisabeth Forsberg.

Andra förslag på åtgärder för att hålla sig inom budgeten är att söka statsbidrag för tjänster och pågående projekt inom förvaltningen. Det finns även förslag att organisera om verksamheten för omsorg på obekväm tid, som är en verksamhet som få vårdnadshavare utnyttjar idag.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2018-12-06

Klicka för support
Stäng supportfönster