Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbos skolor klättrar i ranking i SKL:s Öppna jämförelser – plats 50 i landet

Eleverna i Håbo kommuns grundskolor presterar allt bättre. Det visar rapporten Öppna jämförelser – grundskola 2018, som publicerades av Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 6 december 2018. Håbo kommuns sammanvägda resultat ger placeringen 50 av landets totalt 290 kommuner. För femte året i rad förbättras det sammanvägda resultatet för grundskolan. Håbo kommuns resultat har gått från plats 172 år 2013 till plats 50 år 2018.

I rapporten beskrivs skolans resultat utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal.

Bättre betygsresultat i årskurs 9 och hög andel med gymnasiebehörighet

Resultaten i årskurs 9 har förbättrats jämfört med föregående år. Det är främst pojkarnas resultat som bidrar till förbättringen.

Andel elever som klarar kunskapskraven i alla ämnen har också ökat. Detsamma gäller andel elever som är behöriga till gymnasiet. I relation till övriga kommuner i landet ligger Håbos resultat när det gäller gymnasiebehörighet bland de 25 procent bästa.

Utmaningen för grundskolorna är att höja betygsresultaten i årskurs 6. Betygen i årskurs 6 har sjunkit i jämförelse med förra årets resultat.

Grundskolornas gemensamma utvecklingsområden

Grundskolorna i Håbo har de senaste åren allt mer systematiskt analyserat orsaker till elevers skolresultat och ökningen i lärandet på individ- och gruppnivå. Genom att analysera orsaker till elevers resultat och kunskapsutveckling kan insatser och stödåtgärder sättas in, men framför allt får varje pedagog en god bild av vad som behöver utvecklas i undervisningen. Resultatet blir i första hand en indikation på god undervisning och gott ledarskap i klassrummet med stöd från skolans ledning som också får bra underlag för att skapa förutsättningar för elevernas lärande.

Grundskolans ledningsgrupp har tillsammans kommit överens om att ha ett kollegialt samarbete där undervisning, trygghet och studiero är gemensamma områden som vi fortsätter att utveckla. Genom kollegialt samarbete på olika nivåer inom grundskolan lägger vi fokus på skolans grunduppdrag. Vi ser att vi är på rätt väg och vårt mål är att skapa ytterligare förbättringar för att våra elever ska lyckas nå sin högsta potential i sitt lärande. Det ska inte spela någon roll vilken skola eller vilken klass man går i inom Håbo kommuns grundskolor. Det är en målsättning, säger Ewa Johansson, verksamhetschef för grundskolorna i Håbo.

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag i grundskolan

Håbo kommun har lärare som har kommunövergripande uppdrag att arbeta med pedagogisk utveckling. Lärarna har utvecklingsuppdrag inom områdena matematik, svenska, digitalisering, naturvetenskapliga ämnen samt spridning av aktuell skolforskning.

Dessa satsningar är en del i att skapa likvärdighet mellan grundskolorna och stärka måluppfyllelsen, betonar Lena Norrman, verksamhetscontroller.

Lennart Carlsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden kommenterar det fina resultatet

Ett målmedvetet arbete bland våra skolledningar med personal har under de senaste åren resulterat i det goda resultat vi ser idag under ledning av en mycket kompetent förvaltning. Nämnden har fått regelbundna rapporter och förslag på förbättringar och tagit beslut om bland annat organisationsförändringar i avsikt att hela tiden kunna erbjuda våra barn och ungdomar så bra utbildning som möjligt. Det är nu viktigt att bibehålla den goda trenden och fortsätta utvecklingen av Håboskolan.


Klicka här för att komma till SKLs webbplats och läsa mer om Öppna Jämförelser - grundskola 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2018-12-07

Klicka för support
Stäng supportfönster