Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbos resultat av Lärarförbundets ranking av landets bästa skolkommun

I årets upplaga av Lärarförbundets ranking av landets bästa skolkommun hamnar Håbo kommun på 243:e plats av 290 kommuner. I undersökningen, som bygger på en jämförelse av tio kriterier, ligger dock Håbo i toppen när det gäller flera kriterier. Kommunen tillhör landets bästa vad gäller nivån på sjukfrånvaron. Även lärarlöner och andel barn i förskolan tillhör kommunens relativa styrkor som skolkommun. Däremot finns det mer att göra när det gäller andel som fullföljer gymnasiet. I hela Uppsala län är Håbo rankad som nummer tre av åtta kommuner.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljningar och analyser, både kvantitativa och kvalitativa resultat. Utifrån dessa analyseras och utvecklas verksamheten.

Det är viktigt att förstå bakgrunden när man läser och drar slutsatser från statistik och rankingar. Kriteriet gällande fullföljd gymnasieutbildning består av en jämförelse mellan andel gymnasieelever folkbokförda i Håbo kommun med examen inom tre år, utifrån ett likvärdighetsindex framtaget av Statistiska centralbyrån, säger Elisabeth Forsberg chef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Kriteriet tar hänsyn till föräldrars utbildningsnivå och inkomst, kön, andel nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd.

Det kan vara så att vissa elever behöver längre tid än tre år att klara sin utbildning och det är vår uppfattning att tiden inte ska vara avgörande, alla lär i olika takt, säger Elisabeth Forsberg.

Tittar man däremot på andelen gymnasielever med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år och fyra år, ligger Håbo högt i jämförelse med övriga kommuner i landet. Båda nyckeltalen ligger bland de 25 procent som har den högsta andelen behöriga elever. Detta framgår dock inte i denna ranking. Inom gymnasiet ligger också lärarbehörigheten högt, högre än riket. På förvaltningen är man också glad över att Håbos kommunala grundskolor har ökat lärarbehörigheten de senaste tre åren, där landet i stort har minskat.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar nu tillsammans med lärarförbunden med strategisk kompetensförsörjning. Det handlar om att identifiera var fokus och satsningar finns framåt inom lönebildning, arbetsorganisation, arbetstider och arbetsmiljö. Syftet är att skapa en helhet av de insatser som görs och borde göras kopplat till strategisk kompetensförsörjning i kommunen.

Vi följer också rankingar av olika slag, och Lärarförbundets ranking är en av dem. Men man ska vara medveten om att rankingar inte ger en fullständig bild av verksamhetens kvalitet, och de är dessutom ofta viktade utifrån underliggande parametrar som inte är tydliga om man inte går på djupet. Därmed är analysen mycket viktig när man blir tilldelad en plats i en ranking, säger Elisabeth Forsberg.

Klicka här för att läsa mer om undersökningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka här för att läsa mer om Håbo kommuns resultat.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2019-10-16

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster