Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vi hittar lösningar tillsammans inom förskolan

Hela samhället och kommunens olika verksamheter påverkas av coronapandemin, även våra förskolor. Här berättar två rektorer om anpassningar, kommunikation, bemanning och samarbete.

Vilka anpassningar har ni gjort inom förskolan med anledning av coronapandemin?

Vi har nolltolerans mot förkylningssymtom, säger Malin Bjäreklint (till höger på bilden), rektor för förskolorna Annehill och Nybygget. Det innebär att både barn och personal ska stanna hemma även vid lättare symtom som halsont och snuva. Vi försöker också minimera antalet personer som vistas i våra lokaler, utöver barn och personal. Så långt det bara går sker hämtningar och lämningar utomhus.

Vi har tittat över våra hygienrutiner också, berättar Malin Ottosson (till vänster på bilden), rektor för förskolorna Ellensborg och Skogsbrynet. Vi har skärpt våra rutiner för handtvätt och följer 1177:s handtvättregler, som sitter uppe på affischer. De mest belastade ytorna och textilier tvättas oftare. I vanliga fall tar barnen mat själva men i dagsläget lägger pedagogerna upp maten. Vi har ställt in vårens föräldramöte för nya familjer och tar inte emot besök utifrån på förskolorna. I stället håller vi kontakten via informationsbrev och telefonsamtal. Utvecklingssamtal erbjuds utomhus eller via telefon. För de barn som ska börja skolan sker lärarnas besök hos oss utomhus.

Utifrån de förutsättningar som finns på respektive förskola försöker vi också hålla lite mer avstånd, säger Malin Bjäreklint. Vi tänker aktivt på hur vi organiserar oss vid till exempel in- och utgång, matsituationer och så vidare. Dessutom bedriver vi vår undervisning utomhus oftare än vi gör i vanliga fall. Vi vill ge en väldigt stor eloge till våra pedagoger. De gör ett helt fantastiskt jobb, anpassar sig till nya förhållanden och hittar lösningar. Riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten ändras ju med tiden, så vi följer utvecklingen och anpassar oss.

Hur kommunicerar ni med vårdnadshavarna kring detta?

Vi har publicerat all viktig information på kommunens webbplats, förklarar Malin Ottosson. Dessutom har vi mejlat information till vårdnadshavarna, och satt upp skyltar med information om att barnen ska stanna hemma om de har förkylningssymtom. Den dagliga kontakten mellan pedagogerna och vårdnadshavarna är förstås jätteviktig. Många har varit väldigt förstående.

I perioder har det varit många frågor, framför allt i början säger Malin Bjäreklint. I dagsläget är det lite lugnare. Nu gäller det för oss alla att ha tålamod och fortsätta följa myndigheternas riktlinjer. Det är väldigt viktigt att vi minimerar risken för smittspridning och att vårdnadshavarna förstår vikten av att lämna friska barn till förskolan.

Hur ser läget ut kring er bemanning?

Eftersom vi har nolltolerans mot förkylningssymtom för både pedagoger och barn har bemanningen under vissa perioder varit ansträngd, säger Malin Ottosson. Att få in vikarier har varit en utmaning. Vissa har avsagt sig uppdraget av rädsla för att bli smittade och några är över 70 år och tillhör riskgruppen. I detta ansträngda läge har våra pedagoger varit väldigt flexibla och ändrat sina scheman för att få till bemanningen.

Är det något mer ni vill berätta?

En framgångsfaktor är att rektorsgruppen i förskolan träffats dagligen under den här perioden, säger Malin Bjäreklint. Vi hjälps åt med bemanning och ser till att hålla oss informerade och uppdaterade i en helt ny situation. Vi har också en god dialog med vår förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen. Varje dag rapporterar vi närvaron av pedagoger och barn till verksamhetschefen på förvaltningen.

Nu förbereder vi oss inför hösten och dess utmaningar, avslutar Malin Ottosson. Mycket är ovisst, men med våra fantastiska pedagoger vet vi att vi klarar det.

Här hittar du information som gäller förskolor och grundskolor mot bakgrund av coronapandemin

Här kan du läsa mer om förskolorna i Håbo kommun

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster