Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

"Corona-våren har hanterats med lugn och tydlighet"

I våra grundskolor har lärare och elever arbetat på ett lite annat sätt än vanligt och använt sig av de digitala verktyg som finns i skolan. Här berättar två rektorer om en vårtermin som påverkats av coronapandemin. De berättar också om en annorlunda och uppskattad skolavslutning, om stolthet, lovskolan och sina tankar och planer inför hösten.

Vilka anpassningar har ni gjort inom grundskolan med anledning av coronapandemin och hur har ni kommunicerat med vårdnadshavarna?

Vi har gjort en så kallad kontinuitetsplan där vi tittat över hur vi organiserar skolan och undervisningen i olika situationer med hög personalfrånvaro, fjärr- och distansundervisning och så vidare, berättar Malin Olsson, rektor på Gransäterskolan. Vi har arrangerat kompetensutveckling om distans- och fjärrundervisning med alla lärare. Det handlade också om hur vi kan använda oss av de digitala resurserna och verktygen som vi har. Vi har det väl förspänt i kommunen med just digitala resurser, och vi ser att kompetensen hos våra lärare har ökat markant under den här våren när vi har tvingats arbeta på ett litet annat sätt än vanligt. Kommunikationen med vårdnadshavare har skett löpande genom rektorsbrev som gått ut via alla mentorer. Informationen har också publicerats på skolans sida på kommunens webbplats.

Hur har det fungerat med bemanningen?

Vi har haft en ganska bra bemanning under våren. Vissa perioder har det varit extra svårt att täcka upp vikariebehovet, främst under de perioder då vi har haft hög sjukfrånvaro bland vår egen personal. Då har vi fått användning av vår kontinuitetsplan och delat upp elevgrupper för att kunna ha lärare på alla positioner. Vi har fått vikariestöd från Fridegårdsgymnasiet. Personal som inte haft så många arbetsuppgifter till följd av stängningen av gymnasieskolan har istället kommit hit till Gransäterskolan och arbetat som vikarie eller resurs. Det har varit ett mycket värdefullt samarbete!

På Västerängen har vi inte behövt vikariestöd från Fridegårdsgymnasiet, säger Mette Sandh, rektor på Västerängsskolan. Vi har samplanerat i arbetslagen och haft en mycket tydlig struktur. Exempelvis har vi lagt ut ännu mer planeringar, material och uppgifter i Teams som elever och personal kommer åt från såväl skolan som hemifrån.

Förra veckan var det skolavslutning – hur blev den?

Västerängen hade kommunens längsta skolavslutning, berättar Mette Sandh. Alla klasser hade en egen skolavslutning med sin klass på terminens sista musiklektion. Då var det skolavslutningspyntat med blommor, pyssel, sommarteckningar och dikter. Eleverna fick uppträda med sång, instrumentspel och diktläsning. I det lilla sammanhanget vågade fler framträda. Niorna bjöds på en avslutningslunch på Thoresta herrgård med tal och utmärkelser dagen innan skolavslutningen. Det var mycket uppskattat. På skolavslutningsdagen hade alla klasser sin alldeles egna skolavslutning i klassrummet. Det var en traditionell skolavslutning, men mycket mer på barnens villkor. Barnen var med i planering och upplägg och kopplade avslutningen till det de gjort i musiksalen. Man kunde visa inspelat material från det tillfället och rektorstalet visades via en länk. Niorna var de enda som hade skolavslutning lajv på vårt Torg. En klass i taget hade en traditionell avslutning med sång, musik, utmärkelser, betygsutdelning och levande tal. Vi pedagoger är alla överens om att avslutningen var riktigt bra – vi ser väldigt många fördelar. Vårdnadshavare var inte välkomna att delta i år med anledning av corona, vilket några har tyckt varit tråkigt.

Vi hade en väldigt fin skolavslutning där många av våra klasser samlades utomhus i det vackra vädret för uteaktiviteter och picknick, säger Malin Olsson. Det var en mycket trevlig och fin avslutning på alla håll, och jag tror att både personal och elever var nöjda.

Berätta lite om lovskolan.

Lovskolan startade den 10 juni med en planeringsdag för några av de lärare och elevassistenter som ska arbeta under lovskolan, säger Malin Olsson. Dagen därpå började de elever som under två och en halv veckas tid kommer att arbeta hårt för att få betyg i de ämnen som de behöver för att kunna söka yrkesförberedande program på gymnasiet.

Vi har ett 50-tal elever på plats på årets lovskola, berättare Mette Sandh. Många är väldigt motiverade och det är verkligen en extra möjlighet till att ta igen sådant man missat under terminen eller för att höja ett betyg.

Några tankar inför hösten?

Jag ser alltid fram mot hösten och ett nytt läsår, säger Malin Olsson. Det finns alltid saker jag vill utveckla. Allt handlar om att vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för utbildning och undervisning för våra elever. Vi kommer att arbeta med kompetensutveckling inom matematik och läsutveckling. Vi fortsätter också arbeta för att göra skolan till en ännu tryggare miljö, och förbättra och utveckla den fysiska arbetsmiljön för våra elever.

Vi har lagt upp en plan för hur vi ska göra om coronapandemin fortsätter i höst, berättar Mette Sandh. Bland annat kommer vi fortsätta ha så få besökare som möjligt utifrån på våra skolor. Inskolningen av våra nya elever i förskoleklassen kommer vi att ha utomhus. Vi ser fördelarna med digitala möten, så sådana kommer vi fortsätta ha. Handhygienen har blivit oerhört mycket bättre, vilken vi verkligen behöver hålla i. Jag ser också fram emot hösten och det fortsatta arbetet på min egen skola och i kommunen. Vi har så mycket positivt på gång i Håbo, bland annat matematiksatsningen på lågstadiet och vårt samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, för en mer tillgänglig skola för alla elever. En likvärdig skola där alla elever ska känna sig trygga, har elevinflytande på riktigt och får förutsättningar att nå sin högsta potential är i fokus.

Är det något mer ni vill berätta?

Vi är väldigt stolta över alla medarbetare på våra skolor som arbetar hårt för att våra elever ska lyckas med sina studier och må bra och trivas på skolan. Vi är också väldigt stolta över att arbeta i Håbo kommun. Kommunen och barn- och utbildningsförvaltningen har hanterat hela corona-våren med ett oerhört lugn och en tydlighet mot oss i verksamheterna. Man har också arbetat hårt för att skapa underlag och stödmaterial som vi har kunnat använda oss av i denna väldigt speciella tid. Vi har lärt oss mycket och därigenom utvecklat våra verksamheter till det bättre!

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster