Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Skolverkets nya siffror visar att elevers skolresultat ökar i Håbo

Skolverkets nypublicerade statistik visar att elevernas skolresultat ökar i Håbo kommun. Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 har ökat med 6,2 poäng från 2019 till 2020 och ligger nu på 226,1. Därmed placerar sig Håbos kommunala grundskolor i den övre halvan i jämförelse med Sveriges samtliga kommuner.

Elevernas meritvärden ökar

Skolverket mäter och sammanställer Sveriges skolelevers meritvärden (betygspoäng) varje år. Statistiken som nyligen publicerats visar att resultaten går uppåt i Håbos skolor. Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Håbo har ökat med 6,2 poäng från 2019 till 2020 och ligger nu på 226,1. Resultatet visar att Håbos kommunala grundskolor ligger placerad i den övre halvan, i jämförelse med Sveriges samtliga kommuner.

Ewa Johansson som är verksamhetschef för grundskolorna i Håbo kommun säger:
– Skola och skolresultat intresserar många och det är inte alltid så lätt att få en klar bild av hur det ser ut. Därför är det viktigt att vi baserar oss på tillförlitlig forskning och fakta när vi pratar om skolan. Skolresultat kommer att förändras över tid då det är olika elevgrupper som avslutar grundskolan. Att följa progressionen, alltså kunskapsutvecklingen, är viktigt. Då kan vi se om de insatser och den utveckling som sker på skolorna ger resultat. Att Skolverkets siffror nu visar att Håbos elever har förbättrat sina meritvärden känns betryggande och positivt och visar att vi är på rätt väg. Vi fortsätter att på olika sätt arbeta vidare för att våra elever ska lyckas så bra som möjligt i skolan.

Fler elever är behöriga att söka till gymnasiet

Även andelen elever som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen och är behöriga till gymnasiet har ökat markant de senaste två åren i Håbo. 2020 års statistik från Skolverket gällande gymnasieskolor är inte publicerad än. Tidigare års resultat visar att lärarbehörigheten på Fridegårdsgymnasiet är hög och att andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet eller högskola inom 3 år, ligger över rikssnittet i Sverige.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster