Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Ökad budget för utbildning och barnomsorg

Under sammanträdet den 27 januari tog barn- och utbildningsnämnden beslut om budget för 2021.

Nämnden föreslår en budget med en ökning om 22,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 3,5 procent jämfört med 2020.

Nämndens ordförande, Carl-Johan Torstensson, är mycket nöjd över den höjda budgeten:

Vi är mycket glada och stolta att vi nu får till ett bra tillskott av medel till nämnden, vilket gör att vi kan arbeta med de prioriterade fokusområdena för verksamheten. Vi ser med tillförsikt fram mot att detta ska innebära ett riktigt lyft för hela vår verksamhet.

Budgeten ska stödja de åtta prioriterade utvecklingsmålen som barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om. Förvaltningen ska prioritera målen under 2021, och i vissa fall även under de följande åren.

De prioriterade utvecklingsmålen är:

  1. Struktur i förskola, grundskola och gymnasium
  2. Likvärdig skola i Håbo
  3. Arbetsmiljö
  4. Skolresultat
  5. Ekonomi
  6. Samarbete mellan förvaltningarna
  7. Resurser nära barn och elever
  8. Förskolor nära våra barn

Förutom till planerade löneökningar och ökat behov av skol- och förskoleplatser, som tillsammans utgör cirka 17 miljoner kronor, gör nämnden följande satsningar:

- Grundskoleverksamheten får utökad budget med 2,1 miljoner för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Pengarna ska riktas till insatser som främjar och stärker en likvärdig utbildning, skolans och den enskilda elevens utveckling och en skola för alla.

- Efterfrågan om platser på vuxenutbildningen har ökat. Verksamheten för gymnasial vuxenutbildning får 1 miljoner i sin budget för att kunna erbjuda fler utbildningsplatser.

- SFI-verksamheten får ytterligare 1 miljon som ska gå till att stärka utbildningen och ge verksamheten ännu bättre förutsättningar.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster