Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Information om Vibyskolans gamla lokaler och radonmätning

Arbetet med att mäta radonhalten på olika platser i Vibyskolans gamla lokaler fortsätter och en ny mätning genomfördes 30 september till 6 oktober. Här kan du läsa ett förtydligande kring arbetet som pågår.

Information om Vibyskolans gamla lokaler och radonmätning

Sedan augusti 2019 sker undervisningen på Vibyskolan i alternativa lokaler i form av moduler, på grund av att delar av de gamla lokalerna visade på fuktproblematik. Idrottssalen (skyddsrum) som renoverades 2019 godkändes som bruklig utifrån arbetsmiljösynpunkt och har hela tiden använts av verksamheten.

Under våren 2021 önskade verksamheten att undersöka om möjligheten att återigen använda övre delen av huset. Den del av gamla Vibyskolan som anses vara bra utifrån arbetsmiljösynpunkt. I samband med det genomfördes luftmätningar och nu senast radonmätning.

Om mätningarna

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde radonmätningen hos fastighetsförvaltningen.

Den första mätningen gjordes i en hall/ett genomgångsparti och visade på höga värden upp mot 8000 becquerel.

Mätningen i gymnastiksalen och övriga platser visade däremot radonvärden under 200 becquerel under dagtid, vilket är gränsvärdet för inomhusluft när det är verksamhet i lokalerna. Den senaste mätningen genomfördes 30 september till 6 oktober 2021.

För att följa upp resultaten genomförs ytterligare en mätning under 90 dagar.
Utomstående experter kommer att granska mätningarna.

– Fastighetsförvaltningen förser kommunens verksamheter med lokaler och de ska uppfylla kraven på tillåtna halter radon. Om lokalen inte uppfyller kraven så stänger vi den och försöker hitta en lämplig ersättningslokal, säger Mats Ståhl Elgström som är produktionschef på avdelningen drift och service i Håbo kommun.

Stefan Grybb som är förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen säger:
– Självklart ska inte någon av våra elever och medarbetare utsättas för ohälsosamma radonhalter. Vi och Miljöenheten arbetar för att säkerställa en bra miljö för elever och personal. Vi arbetar med att ta fram en åtgärdsplan och risk- och konsekvensanalys tillsammans med de fackliga företrädarna.

Förtydligande gällande inslag i radion 1 november

Sveriges Radio P4 Uppland hade den 1 november ett inslag om radonhalten i delar av Vibyskolan i Bålsta. I inslaget uppges att radonvärden på drygt 8 000 becquerel har uppmätts och att det skulle vara anledningen till att skyddsombudet vill införa skyddsstopp. Det påstås även att Barn- och utbildningsförvaltningen skulle ha känt till detta i två år.

De höga radonvärdena uppmärksammades i september 2021 och mätresultaten man hänvisar till gäller en hall/ett genomgångsparti som inte används för verksamhet.

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta Stefan Grybb som är förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.
E-mail: stefan.grybb@habo.se.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster