Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Pedagogisk utveckling

Bild med tecknade, färgglada träd, fjäril och en liten hare.

Håbo kommun arbetar medvetet med pedagogisk utveckling för att ge barn och unga bästa möjliga kunskaper när det gäller bland annat språkutveckling och digitalisering. På pedagogcentrum kan pedagoger och skolledare fortbilda sig inom bland annat IKT , språkstärkande och kompensatoriska arbetssätt.

Allt större krav ställs på landets kommuner på de här områdena, bland annat i Skolverkets styrdokument och genom politiska beslut och riktlinjer på nationell nivå.

Exempel på verksamheter i Håbo som finns för att kommunens pedagoger ska få fortbildning och kompetenshöjning inom språkutveckling och digitalisering är: språkoteket, skoldatateket och IKT-pedagogik, där IKT står för informations- och kommunikationsteknik.

För att skapa ännu bättre samordning och utveckling, ända från förskolan till gymnasiet i Håbo, finns nu skoldatateket, IKT-strateg och IKT-pedagog samlat på pedagogcentrum.

Mari Palm, IKT-strateg och samordnare för Pedagogcentrum.

Pedagogcentrum

På pedagogcentrum kan Håbos pedagoger och skolledare gå kurser och delta i workshops för att fortbilda sig inom bland annat IKT , språkstärkande och kompensatoriska arbetssätt.

Pedagogcentrum ligger ovanför grundsärskolan på Gröna Dalenskolan i Bålsta, Runbrovägen 10.

Vill du veta mer om pedagogcentrum i Håbo?
Mejla till pedagogcentrum1@edu.habo.se

Språkoteket

Språkoteket arbetar med barnens vardag på förskolorna.

Ingmari Alm och Anna-Lena Höglund, pedagoger på Språkoteket.

Det innefattar allting som bidrar till barns språkutveckling, från samspelet i förskolan, via aktiviteter och material till hur en förskolas lokaler är utformade.

Vill du veta mer om språkoteket i Håbo?
Mejla sprakoteketforskolan@edu.habo.se

Skoldatateket

På skoldatateket finns kunskap om olika digitala lärverktyg. Det kan vara verktyg som underlättar för elever som har behov av stöd som till exempel talsyntesprogram, stavningsprogram och bildstödsprogram.

Marie Löfstrand, pedagog på Skoldatateket.


Skoldatateket ger stöd och fortbildning till Håbos pedagoger för att de ska kunna använda skolans befintliga digitala resurser på bästa sätt i sitt arbete med barn och elever.

Vill du veta mer om skoldatateket i Håbo?
Mejla till pedagogcentrum1@edu.habo.se

IKT-pedagogik

IKT står för informations- och kommunikationsteknik. IKT-arbete innebär att pedagoger använder digitala verktyg i det pedagogiska arbetet med målet att utveckla barnens digitala kompetens.

Ett exempel är att pedagogerna utvecklar den pedagogiska lärmiljön genom att använda projiceringar, ljud och ljus. På så sätt ökar de barnens förutsättningar att lära sig och gör att barnen får med sig en digital kompetens.

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan få de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Håbo kommun har valt att satsa tidigt på det här, för att ge både barn och pedagoger möjlighet att delta aktivt i utvecklingsprocessen.

Vill du veta mer om IKT-arbetet i Håbo?
Mejla till pedagogcentrum1@edu.habo.se

Sidansvarig: Pedagogcentrum

2019-08-08

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster