Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Resor och inackorderingsbidrag för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Du som går i gymnasieskolan kan få reseersättning för resor mellan hemmet och skolan. För att få reseersättning måste du uppfylla vissa krav. Reseersättning kan du få i form av SL-kort, UL-kort eller kontant reseersättning. Beslutet gäller hela din skoltid om du inte byter skola. Om du går en utbildning långt hemifrån och behöver bo nära skolan kan du istället ansöka om inackorderingsbidrag

Ansök i god tid så att du hinner få ditt beslut innan skolstart. Du kan ansöka innan antagningen till gymnasiet är klar. Vi tittar senare på om du blivit antagen.

Beslutet du får gäller hela din gymnasietid eller tills höstterminen det år du fyller 20 år.

Om du flyttar eller byter skola kan beslutat komma att ändras.

SL-kort inför vårterminen 2023 har skickats ut

Den 20 december skickade vi SL-kort för vårterminen 2023 till dig som haft ett SL-kort från Håbo kommun under höstterminen 2022. Du behöver därför inte ansöka igen inför vårterminen.

Brevet skickades med B-post till din folkbokföringsadress och bör ha kommit fram under vecka 52. De nya SL-biljetterna består av en digital biljett som du ska koppla till ett grönt Sl-kort.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor. 

Här är grundreglerna om reseersättning. Du måste uppfylla alla de här punkterna för att ha rätt till reseersättning:

 • Du är folkbokförd i Håbo kommun
 • Du går på gymnasiet eller motsvarande utbildning
 • Du har 6 km eller mer mellan ditt hem och skolan
 • Du är under 20 år och har rätt till studiebidrag från CSN

Det år du fyller 20 år gäller särskilda regler.

Elever som fyller 20 år

I första hand får du ett UL-kort eller SL-kort som reseersättning. Vilken typ av reseersättning du får kan bland annat bero på hur långt du har till pendeltågsstationen. Om vi beviljar dig reseersättning får du kortet hemskickat.

Reseersättning som ett UL eller SL kort

Om du inte kan resa med UL eller SL, eller om du kommer snabbare till skolan genom att resa på något annat sätt, kan du ansöka om att få kontant reseersättning. Oftast betalar vi dig vad ditt busskort skulle ha kostat oss.

Kontant reseersättning

Om du råkat ut för en olycka som gör att du tillfälligt inte kan ta dig till skolan själv ska du anmäla skadan direkt till kommunens försäkringsbolag. Då kan du få hjälp med taxi.

Skoltaxi vid olycksfall

Om du går i ett gymnasium som ligger så långt bort att du inte kan bo hemma kan du ansöka om inackorderingsbidrag för att få hjälp med kostnaderna.

Här är regler för inackorderingsbidrag. Du behöver uppfylla alla regler för att ha rätt till bidraget.

Regler för inackorderingsbidrag

 • Du går gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande vuxenutbildning
 • Din utbildning bedrivs av en region eller en kommun
 • Du är mottagen till utbildningen som sökande i första hand 
 • Du är under 20 år
 • Du studerar på heltid
 • Du behöver bo inackorderad på grund av din utbildning, till exempel på grund av en lång och besvärlig resväg (minst 3 timmars resväg per dag)

Ersättning

Bidraget för 2023 är 1750 kr per månad under 10 månader per läsår. Bidraget betalas ut i efterhand med start i september.

Så ansöker du

Ansök inför varje nytt läsår.

Nya sökande behöver bifoga ett aktuellt antagningsbesked med ansökan samt eventuella intyg om särskilda skäl.

Ansökan om inackorderingsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer:

Mottagen i första hand eller andra hand

Du som fyller 20 år

Inackorderingsbidrag för elever på fristående skolor och folkhögskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever som går distansutbildningar i grundskolan eller gymnasieskolan kan ansöka om ersättning för rese- och boendekostnader i samband med att de deltar i obligatoriska moment på plats.

Regler för ersättning

 • Du går en utbildning på distans som är godkänd av Skolinspektionen enligt Skollagen 22 kap.
 • Du har deltagit vid schemalagd aktivitet på skolenheten som krävde att du reste till skolan.
 • Resan var nödvändig för att du ska kunna gå utbildningen.
 • Du var folkbokförd i Håbo under den tid resan genomfördes.

Ersättning för resor och boende

 • Vi ersätter i första hand resor med UL eller SL.
 • Om du reser i resten av Sverige ska du använda det billigaste färdmedlet såsom buss, tåg eller egen bil för att ha rätt till ersättning.
 • Om du behöver övernatta ska du välja ett boende som är skäligt utifrån utbildningens behov.
 • Ersättningen omfattar bara elevens kostnader, inte medföljande vuxen.

Ersättningen betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitton.

Om distansundervisning

Distansutbildning är en ny skolform för elever som av olika skäl behöver genomföra sin utbildning på distans. Den erbjuds bara av vissa huvudmän som har fått godkänt av Skolinspektionen att bedriva distansutbildning till exempel Torsås Korrspondensgymnasium.

Läs mer:

Ansök om ersättning för resor och boende i samband med distansutbildning Pdf, 180.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för ersättning för resor och logi i samband med distansutbildning Pdf, 544.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolverkets information om distansutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan är du välkommen att ringa eller mejla oss på Kontaktcenter.

Telefonnummer: 0171-525 00

E-post: kommun@habo.se

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster