Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ekonomiskt stöd till inackordering

Inackorderingsbidrag är till för elever som går utbildningar som inte finns i närheten av Håbo och därför måste bo närmare skolan.

Inackorderingsbidraget är ett bidrag till boende, resor till och från hemmet, resor på skolorten och ökade levnadskostnader. Du kan inte både ha reseersättning och inackorderingsbidrag.

Du kan ha rätt till inackorderingsbidrag från kommunen om:

  • Du går gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande vuxenutbildning.
  • Sökt utbildning inte finns nära hemorten (mottagen i första hand)öppnas i nytt fönster
  • Du är under 20 åröppnas i nytt fönster
  • Studierna bedrivs på heltid
  • Eleven behöver bo inackorderad till exempel på grund av en lång och besvärlig resväg (minst 3 timmars resväg per dag)
  • Utbildningen bedrivs av ett landsting eller kommun

För inackorderingsbidrag vid studier vid folkhögskolor, fristående skolor och vissa studier utomlands kan du söka bidrag hos CSN.

Hur mycket kan jag få?

Ersättningsbeloppet per månad är baserat på kommunens basbelopp som fastställs av SCB.   Bidraget för 2020 är 1577 kr/månad. Bidrag för 2021 är 1587 kr/månad Bidraget utbetalas i 10 månader per läsår 4,5 månader på höstterminen och 5,5 månader på vårterminen.

Första utbetalningen för läsåret är den 26 september. Då betalas 1½ månad ut.

Hur ansöker jag?

Ansökan om inackorderingsbidrag ska göras inför varje läsår och lämnas till kommunens handläggare på barn- och utbildningskontoret tidigast terminen innan den termin som ansökan avser.

För att ansökan om kontant stöd garanterat ska hinna handläggas i tid till första utbetalningen ska ansökan lämnas in senast den 20 juni för elever som redan går gymnasiet och 1 augusti för nyantagna. 

Nya sökande behöver bifoga ett aktuellt antagningsbesked med ansökan samt eventuella intyg om särskilda skäl.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster