Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Mottagen i första eller andra hand

Rätten till inackorderingsbidrag omfattar inte elever som tagits emot till sin utbildning i andra hand därför att utbildningen finns i hemkommunen eller hemkommunens samverkansområde.

Dessa regler gäller bara kommunala och landstingsskolor. Inackorderingsbidrag för elever vid friskolor sökas av CSN.

Nationella program på kommunala skolor

Skolkommunen  fattar beslut om vem de ska ta emot som sökande till sina utbildningar. I första hand är de skyldiga att ta emot elever från den egna kommunen, sitt samverkansområde, elever från kommuner som saknar det valda nationella programmet eller den valda nationella inriktningen samt elever med personliga skäl. Det är skolkommunen som bedömmer de personliga skälen.

Övriga elever som är folkbokförda i kommuner som har det aktuella programmet kan skolkommunen besluta att ta emot "i andra hand". Det betyder att de tas emot till utbildningen i den mån det finns platser över när den första gruppen tagits emot. Det innebär också att dessa elever inte har rätt till inackorderingsbidrag från hemkommunen.

Om det nationella programmet har en lokal profil, t.ex. mot en specifik idrott spelar ingen roll i det här fallet. Programmet jämställs ändå med motsvarande nationella program i hemkommunen.

 

Nationella idrottsutbildningar (NIU)

Elever som blivit mottagna till en nationell idrottsutbildning omfattas av lagen om inackorderingsbidrag förutsatt att hemkommunen och samverkanskommunen har skrivit ett avtal om mottagande i första hand. Kontakta skolkommunens antagningskansli för att få veta hur dessa avtal hanteras.

Håbo kommun har samverkansavtal som omfattar NIU med kommunerna i Stockholms län, Enköping och Uppsala.


Riksrekryterande utbildningar

Elever vid riksrekryterande utbildningar tas alltid emot i första hand.


Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster