Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Mottagen i första eller andra hand

Rätten till inackorderingsbidrag omfattar inte elever som tagits emot till sin utbildning i andra hand därför att utbildningen finns i hemkommunen eller hemkommunens samverkansområde.

Dessa regler gäller bara kommunala och skolor som drivs av regioner. Inackorderingsbidrag för elever vid friskolor sökas hos CSN som tillämpar sina egna regler.

Nationella program på kommunala skolor

I samband med gymnasieantagningen så fattas ett yttrandebeslut.

Skolkommuner  fattar i samband med gymnasieantagnignen beslut om vem de ska ta emot som sökande till sina utbildningar.

I första hand är en kommun skyldiga att ta emot elever från den egna kommunen, sitt samverkansområde, elever från kommuner som saknar det valda nationella programmet eller den valda nationella inriktningen samt elever med personliga skäl. Det är skolkommunen som bedömmer de personliga skälen.

Övriga elever som är folkbokförda i andra kommuner som har det aktuella programmet kan skolkommunen besluta att ta emot "i andra hand". Det betyder att de tas emot till utbildningen i den mån det finns platser över när den första gruppen tagits emot. Det innebär också att dessa elever inte har rätt till inackorderingsbidrag från hemkommunen.

Om det nationella programmet har en lokal profil, t.ex. mot en specifik idrott eller ett specifikt djur spelar ingen roll i det här fallet. Programmet jämställs ändå med motsvarande nationella program i hemkommunen.

Håbo kommun har samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län. De allra flesta nationella inriktningar finns på kommunala skolor inom samverkansområdet. Därför blir de flesta som söker nationella program utanför samverkansområdet mottagna i andra hand.  

Introduktionsprogram

Elever som går yrkesintroduktion (IMY ) eller programinriktat val (IMV) som är utformad för en grupp av elever kan i vissa fall inte rätt till inackorderingsbidrag.

Om eleven inte tillhör utbildningens samverkansområde utan har tagits emot på lediga platser så ger utbildningen inte rätt till inackorderingsbidrag.

Observera att samverkansavtalet för Stockholms län inte omfattar alla IMY och IMV utbildningar som finns i länet.

Nationella idrottsutbildningar (NIU)

Elever som blivit mottagna till en nationell idrottsutbildning omfattas av lagen om inackorderingsbidrag förutsatt att hemkommunen och samverkanskommunen har skrivit ett avtal om mottagande i första hand. Kontakta skolkommunens antagningskansli för att få veta hur dessa avtal hanteras.

Håbo kommun har för närvarande samverkansavtal som omfattar NIU med kommunerna i Stockholms län, Enköping och Uppsala.

Riksrekryterande utbildningar

Elever vid riksrekryterande utbildningar tas alltid emot i första hand.


Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster