Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Mottagen i första eller andra hand

Om du har rätt till inackorderingsbidrag beror på om du blev mottagen till din utbildning i första eller andra hand.

Elever som är mottagna i andra hand har inte rätt till inackorderingsbidrag eftersom utbildningen finns i din hemkommun eller i din hemkommuns samverkansområde.

Om du är antagen till en fristående skola eller en folkhögskola ansöker du om inackorderingstillägg från CSN.

CSN har andra regler än kommunerna.

Information om inackorderingstillägg på CSN:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolkommuner fattar i samband med gymnasieantagningen beslut om hur eleverna som ansöker ska rangordnas. Beslutet skickas hem till eleven och går att överklaga.

Kommunala skolor prioriterar i första hand:

 • elever från den egna kommunen
 • elever från sitt eget samverkansområde
 • elever från samverkansområden där det nationella programmet inte finns
 • elever från samverkansområden där den nationella inriktningen inte finns

Dessa elever blir mottagna i första hand.

Kommunala skolor prioriterar i andra hand:

 • elever från kommuner där programmet och den nationella inriktningen finns
 • elever från samverkansområden där programmet eller den nationella inriktningen finns

Dessa elever blir mottagna i andra hand.

Om du går en utbildning inom Håbos samverkansområde blir du i regel mottagen i första hand.

Om du går en utbildning utanför Håbos samverkansområde blir du i regel mottagen i andra hand eftersom de flesta nationella program och inriktningar finns inom Storsthlm.

Om det nationella programmet har en lokal profil, t.ex. mot en specifik idrott eller ett specifikt djur spelar ingen roll i det här fallet. Programmet jämställs ändå med motsvarande nationella program i hemkommunen eller samverkansområdet. 

Reglerna gäller även utbildningar som anordnas av regioner till exempel naturbruksgymnasium.

Skolkommuner fattar i samband med gymnasieantagningen beslut om hur eleverna som ansöker till vissa introduktionsprogram ska rangordnas.

Det gäller bara följande introduktionsprogram:

 • Yrkesintroduktion för grupp
 • Programinriktat val för grupp

Om eleven inte tillhör samverkansområdet eller kommun som har utbildningen tas eleven emot i andra hand och har då inte rätt till inackorderingsbidrag.

Om du går något annat introduktionsprogram kan du ha rätt till inackorderingsbidrag om du uppfyller de andra kraven.

NIU-utbildningar är vanliga nationella program med en idrottsutbildning som godkänts av Skolverket.

Om utbildningen är på en kommunal skola gäller samma regler som till vanliga nationella program. Detta innebär att du är beroende av i vilken kommun du är folkbokförd i och vilka avtal de har med skolkommunen.

Håbo kommun har samverkansavtal om NIU med:

 • Kommunerna i Stockholms län,
 • Enköpings kommun om vissa utbildningar
 • Uppsala kommun

Avtal med övriga kommuner prövas från år till år när det blir aktuellt.

Om det inte finns ett samverkansavtal mellan skolan och Håbo kommun blir du i regel mottagan i andra hand och har inte rätt till inackorderingsbidrag om du måste bo på skolorten.

Elever vid riksrekryterande utbildningar tas alltid emot i första hand.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster