Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ansökan om reseersättning för gymnasiet och vuxenutbildningen

Fyll i nedanstående formulär och tryck på skicka. En bekräftelse på din ansökan kommer att skickas till kontaktpersonens e-postadress.

Syftet med ansökan * (obligatorisk)
Vad vill du göra ?
Syftet med ansökan
För vilken period söker du ersättning?  * (obligatorisk)
För vilken period söker du ersättning?PersonnummerGymnasieskolans namn


Ange till exempel om eleven har beviljats studiehjälp i form av inackorderingstillägg eller extra tillägg.
Kontaktperson för ansökan * (obligatorisk)
Kontaktperson för ansökan
Information om dataskyddsförordningen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, och skola. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din ansökan och utvärdera rätten till reseersättning. Vi har fått dina uppgifter från din ansökan om reseersättning. Behandling av personuppgifterna är nödvändig för att kunna behandla din ansökan och utreda rätten till reseersättning. Utan dina personuppgifter kan Håbo kommun inte behandla din ansökan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning i enlighet med artikel 6 1e, Dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas i upp till två (2) år. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Upplands lokaltrafik (UL) i det fall du beviljas reseersättning i form av UL-kort. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Centrum-leden 1, 746 80 Bålsta. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de upp-gifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Du når vårt data-skyddsombud på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Läs mer om dina rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/personuppgifter.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster