Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Reseersättning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Kommunen ska enligt lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Det är kommunen som bestämmer på vilket sätt reseersättningen ska ges. Om reseersättningen ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken.

Håbo kommun ger i första hand reseersättning i form av ett SL-kort och/eller ett UL-kort. I andra hand ger kommunen reseersättning kontant, till exempel om du behöver resa i områden som inte trafikeras av UL eller SL.

Vem som har rätt till reseersättning

Du har rätt att få reseersättning från Håbo kommun om du:

  • är folkbokförd i Håbo kommun.
  • har rätt till studiehjälp från CSN enligt studiestödslagen (studiebidrag, inackorderingstillägg eller extra tillägg).
  • varje dag reser mer än 6 km mellan din folkbokföringsadress och din skola.

Du kan ha rätt till studiehjälp om du går i gymnasiet eller på motsvarande utbildningsnivå på folkhögskola eller i den kommunala vuxenutbildningen. Studiehjälpen ges från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år, till och med det första halvåret det år då du fyller 20 år. Du ansöker om studiehjälp från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Läs mer på www.csn.selänk till annan webbplats.

Avståndet till skolan mäts endast till skolans adress, där skolans vanliga lokaler ligger. Reseersättning beviljas inte för resor till eller från praktikplatser. Om skolan har praktik på annan plats som en del av undervisningen är det skolans ansvar att anordna elevens transport dit.

Att ansöka om reseersättning med SL-kort eller UL-kort

Ansökan om reseersättning med UL-kort eller SL-kort finns häröppnas i nytt fönster

Använd formuläret på hemsidan för att ansöka om reseersättning med SL-kort eller UL-kort. Det krävs inte någon inloggning eller identifiering med e-legitimation eller motsvarande. När ansökan har handlagts skickar kommunen beslutet om reseersättning till elevens folkbokföringsadress.

Om reseersättning beviljas med SL-kort skickar kommunen kortet antingen samtidigt med beslutet eller senare, om ansökan handläggs långt innan läsårsstarten. Om reseersättning beviljas med UL-kort är det UL som skickar ut kortet.

Att ansöka om kontant reseersättning

Ansökan om kontant reseersättning finns häröppnas i nytt fönster

Du som vill ha kontant reseersättning utbetald vid det första utbetalningstillfället (augusti) bör ansöka i god tid så att kommunen hinner handlägga din ansökan.

Överklagan

Ett beslut om reseersättning och beslut om inackorderingsbidrag kan överklagas till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning av beslutet enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster