Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ersättning för anslutningsresor

Vad är anslutningsresor?

Resor till hållplatsen som den ”ordinarie” resan går från brukar kallas anslutningsresor. När det gäller reseersättningen i Håbo kommun kallas resorna mellan hemmet och Bålsta station för anslutningsresor.

När har jag rätt till ersättning för anslutningsresan?

Elever som har minst sex kilometer mellan hemmet och Bålsta station och reser vidare från stationen beviljas UL-kort för resan mellan hemmet och stationen.

Elever som har mindre än sex kilometer mellan hemmet och Bålsta station och reser vidare från stationen beviljas UL-kort om de har en funktionsnedsättning eller annan särskild orsak som gör att de inte kan gå eller cykla den vägen.

Behöver jag ansöka om ersättning för anslutningsresan?

Om du har gjort en ansökan om reseersättning behöver du inte ansöka en gång till om ersättning för anslutningsresan men om du anser dig ha rätt till ersättningen på grund av funktionsnedsättning eller några andra skäl än avståndet till stationen behöver du skriva det i din ansökan.

Intyg

En ansökan om reseersättning som grundar sig på elevens funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl ska styrkas med intyg från läkare, skolpersonal eller annan person med kompetens och kunskap om elevens särskilda behov av transport. Intyget ska tydligt visa att eleven har ett specifikt behov av den här typen av transport- inte bara visa på generella behov eller en viss diagnos.

Intyget ska visa vilka särskilda behov eleven har och vilka svårigheter de innebär generellt för eleven att gå eller cykla den avsedda sträckan.

Intyget skickas in per post eller e-post till barn- och utbildningskontoret. Skriv i brevet att det är en komplettering till ansökan om reseersättning. Märk kuvertet med:

Håbo kommun
Reseersättning
Barn- och utbildningskontoret
746 80 Håbo
barn.utbildning@habo.se


Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster