Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Skolskjuts

Elever som går förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola kan få skolskjuts mellan hemmet och skolan. För att få skolskjuts måste du uppfylla vissa krav. Här kan du läsa gällande regler och hur du som vårdnadshavare ansöker om busskort eller skoltaxi. Du behöver göra en ny ansökan om skolskjuts inför varje stadium.

Så ansöker du om skolskjuts

Du som är vårdnadshavare eller annan behörig person ansöker om skolskjuts. Du behöver göra en ny ansökan inför varje stadium (inför förskoleklass samt inför stadierna årskurs 1-3, 4-6 och 7-9.)

För att få skolskjuts finns det två fastställda krav som du måste uppfylla:

 • Du bor i Håbo kommun och går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.
 • Du går på din anvisade skola, oftast den som ligger närmast hemmet. I vissa fall kan du ha rätt skolskjuts även om du har valt en annan skola.

Skolskjuts till anvisad eller vald skola

Du måste även uppfylla något av de här kraven

 • Din skolväg ska vara längre än
  - 2 km för elev i förskoleklass
  - 3 km för elev i årskurs 1 - 3
  - 4 km för elev i årskurs 4 - 6
  - 5 km för elev i årskurs 7 - 9
  - 6 km för elev i gymnasiesärskolan
 • Din väg till skolan är farlig för dig på grund av trafiken.
 • Du har ett funktionshinder som gör det svårare för dig att själv ta dig mellan hemmet och skolan.
 • Du har andra särskilda skäl som gör det svårare för dig att själv ta dig mellan hemmet och skolan.

Skolskjuts med anledning av avståndet mellan hemmet och skolan
Skolskjuts med anledning av trafikförhållanden
Skolskjuts med anledning av funktionsnedsättning

Skolskjuts sker i första hand med buss. Du får ett UL-kort som gäller på UL:s bussar och som du kan använda för att resa till skolan.

Skolskjuts med buss

Du kan också ansöka om att få skolskjuts i form av skoltaxi till exempel om vägen till bussen är farlig eller du inte kan resa med vanlig kollektivtrafik.

Skolskjuts med skoltaxi

Om du råkat ut för en olycka som gör att du tillfälligt inte kan ta dig till skolan själv ska du anmäla skadan direkt till kommunens försäkringsbolag. Då kan du få hjälp med taxi.

Skoltaxi vid olycksfall Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan är du välkommen att ringa eller mejla oss på Kontaktcenter.

Telefonnummer: 0171-525 00

E-post: kommun@habo.se

 

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster