Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Handläggning av skolskjuts

Här kan du läsa om hur vi handlägger och beslutar om skolskjuts.

Det är den som är vårdnadshavare som ansöker om skolskjuts. Om det inte finns en vårdnadshavare ansöker elevens förmyndare eller gode man om skolskjuts.

Det går att ansöka om skolskjuts med buss eller särskild skolskjuts med taxibil. Det går också att ansöka om båda alternativen om du till exempel kan åka buss till skolan men inte hem på eftermiddagen.

Det går att ansöka om skolskjuts när som helst under året. Inför ett nytt läsår är det bra att göra ansökan senast den 16 maj. Om ansökan kommer in senare är det inte säkert att vi hinner handlägga den innan skolan börjar.

Vårdnadshavarna ansvarar för att barnet kommer till skolan tills dess vi hunnit pröva ansökan.

I vårdnadshavarportalen kan du följa ditt ärende och se när du fått ett beslut.

Vårdnadshavarportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut ?

Om din ansökan inte har all information som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut kommer vi att kontakta dig. Det kallas att ansökan kompletteras.

Det kan handla om information som inte är ifylld eller att ett intyg behövs om ansökan gäller skolskjuts på grund av ett funktionshinder.

När en ansökan har kommit in och är komplett ska vi utreda om du har rätt till skolskjuts på grund av avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller någon annan särskild omständighet.

Vi mäter avståndet längs med den kortaste möjliga färdvägen mellan ditt hem och din skolan. Som färdväg räknas den väg som du själv kan gå eller cykla på och som i övrigt är lämplig för dig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid hemmet och skolan mäter vi avståndet från mitten av fastigheten.

Skolskjuts med anledning av avståndet mellan hemmet och skolan

Om det står i ansökan att du har en funktionsnedsättning eller ett annat särskilt skäl så utreder vi hur det påverkar din möjlighet att ta dig till och från skolan.

I de flesta fall kontaktar vi först din skola och ber dem yttra sig.

Om din skola inte tycker att du behöver skolskjuts får du ett meddelande om det. Du kan då komma med synpunkter på skolans yttrande och skicka in ett eget läkarintyg eller motsvarande intyg.

Intyget ska i första hand utfärdas av läkare, psykolog, eller en annan person i en liknande befattning som har kompetens och kunskap om dina behov av transport.

Skolskjuts med anledning av ett funktionsnedsättning

Hur får jag ett intyg om behovet av skolskjuts?

När vi har utrett ärendet fattar vi ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan. När vi fattat ett beslut skickar vi ett e-postmeddelande till dig att det finns ett beslut att läsa. Besluten ser du i vårdnadshavarportalen.

Vårdnadshavarportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har bankid skickar vi beslutet till din folkbokföringsadress om du inte har bett att beslutet ska skickas till en annan adress.

Vi kan bevilja skolskjuts för ett helt läsår eller för en del av läsåret. En väg kan till exempel vara olämplig som gångväg under vintern men inte under sommaren.

Vi beviljar i första hand skolskjuts med buss. Du får då ett UL-kort som gäller för ett läsår och med UL:s vanliga resevillkor.

Om buss inte finns, eller om du inte kan åka med den på grund av ett funktionshinder eller något annat skäl, beviljar vi särskild skolskjuts (skoltaxi). Vi beviljar bara skoltaxi om du har ansökt om det.

Varför har kommunen avslagit min ansökan om skolskjuts?

Om något händer som påverkar din rätt till skolskjuts har vi rätt att ompröva och eventuellt återkalla det beviljande beslutet. Det kan bland annat vara för att du har flyttat, bytt skola eller folkbokförts i en annan kommun.

Om du har beviljats skolskjuts med buss och beslutet återkallas spärrar vi ditt UL-kort.

Om du har beviljats särskild skolskjuts i form av skoltaxi och beslutet återkallas avbeställer vi dina taxiresor.

Om du får avslag på ansökan om skolskjuts kan du överklaga. Med beslutet finns en överklagandehänvisning. Det är en beskrivning av hur du överklagar.

Det är bara vårdnadshavarna eller annan behörig person som kan överklaga. Överklagan måste vara skriftligt. I överklagandet ska det stå vilket beslut som du överklagar och på vilket sätt beslutet borde ändras.

I överklagandehänvisningen står också vart du ska skicka överklagandet.

Vart du ska skicka överklagandet beror på vilket lagrum som beslutet baseras på. Överklaganden av skolskjuts skickas antingen direkt till förvaltningsrätten i Uppsala eller till Håbo kommun.

Det är viktigt att du skickar in överklagandet i tid. Om överklagandet kommer in för sent kommer det att avvisas av oss eller av förvaltningsrätten. Hur lång tid du har på dig att överklaga står i överklagandehänvisningen.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster