Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hur särskild skolskjuts anordnas

Den här sidan beskriver hur den särskilda skolskjutsen sker efter att kommunen har beviljat den.

Kommunen upprättar och ändrar beställningen

När en elev har beviljats särskild skolskjuts skapar handläggaren eller en administratör på Barn- och utbildningskontoret en beställning av resorna baserad på uppgifterna från ansökan och ärendet i övrigt. Beställningen skickas till skolan.

Skolan kompletterar beställningen med de tillåtna lämnings- och hämtningstider (ramtider) som passar bäst till elevens schema i skolan.

Skolan kompletterar vid behov beställningen med extra information om en elevs behov under eller inför resan eller om upphämtningsplatser vid skolan. Skolan skickar sedan beställningen till Samtrans som är leverantör och utför kommunens särskilda skolskjutsresor.

Om en elevs schema ändras eller beställningen av något annat skäl behöver ändras gör skolan ändringen om det gäller tider och liknande mindre ändringar och skickar en ny uppdaterad beställning till Samtrans. Om det rör större ändringar, som att ändra elevens hemadress, upprättar kommunen en ny beställning från grunden som skickas på samma sätt från Barn- och utbildningskontoret via skolan till Samtrans

Samtrans verkställer beställningen

Samtrans har tio arbetsdagar på sig att verkställa beställningar. Verkställa betyder att en beställning har implementerats i en rutt och är klar att utföras.

Skolskjutsen kommer på eftermiddagen att anlända till skolan på det klockslag som är angivet på beställningen eller högst tio minuter efter det. Om skolskjutsen inte har anlänt då ska skolan kontakta Samtrans och meddela att den är försenad.

Avbokningar

Om eleven inte ska använda skolskjutsen under en eller flera dagar kan elevens vårdnadshavare eller skola vända sig direkt till Samtrans och avboka skolskjutsen för den morgon eller eftermiddag som berörs.

Allmänna regler

Leverantören ska organisera skolskjutsen så att så få fordon som möjligt behövs. Därför behöver eleven för det mesta samåka med andra elever, på samma sätt som om eleven åker buss. Ibland händer det, under läsårets gång, att leverantören gör ändringar när det gäller resvägen.

Leverantören har ansvaret för tillsyn av eleverna under transporten, från att eleven har stigit på fordonet till dess att eleven har stigit av skolskjutsen och lämnats på skolan eller lämnats direkt till mötande personal i de fall detta ska ske.

Elever som hämtas och lämnas inom Håbo kommun ska inte hämtas tidigare än 60 minuter före elevens ramtid för skolstart.

Innan en beställning verkställs kontaktar Leverantören vårdnadshavaren och berättar när eleven kommer att hämtas och lämnas vid hemmet.

Om skolskjutsen inte fungerar

Om något med den särskilda skolskjutsen inte fungerar bra är det viktigt för kommunen att få veta det för att åtgärda fel och förbättra verksamheten.

Som elev eller vårdnadshavare

Kontakta kommunen - använd gärna e-tjänsten för synpunkter och klagomål - och beskriv vad som inte fungerar bra. Var så tydlig som möjligt om vad som har hänt, när det har hänt och vilken eller vilka elever som berörs.

Som personal på skolan

Kontakta barn- och utbildningskontoret via e-post. Var så tydlig som möjligt om vad som har hänt, när det har hänt och vilken eller vilka elever som berörs. Använd den mall som skolorna har fått för att rapportera flera avvikelser på samma gång.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2019-02-06

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster