Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Skolskjuts till anvisad eller vald skola

Reglerna för skolskjuts är olika för elever som går i den skola dit kommunen anvisat eleven och elever som valt att gå i en annan skola.

Den anvisade skolan är den kommunala skola där kommunen har placerat eleven. Oftast är det den skola som ligger närmast elevens folkbokföringsadress. Det är i första hand kommunens upptagningsområden som styr vilken skola som betraktas som den anvisade skolan.

Anvisningsområden för Håbos kommunala grundskolor

För elever som går på gymnasiesärskolan är det alltid kommunens egen gymnasiesärskola som räknas som den anvisade skolan.

Elever som går på sin anvisade skola har rätt till skolskjuts om de också uppfyller något av de grundläggande kraven om avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller annat särskilt skäl.

En vald skola kan vara:

  • en fristående skola i Håbo kommun
  • en kommunal skola i en annan kommun
  • en av kommunens egna skolor som eleven har valt istället för den anvisade skolan.

Oftast ligger en vald skola längre från hemmet än den anvisade skolan.

Kommunen kan bevilja skolskjuts till den valda skolan om:

  1. det inte blir dyrare för kommunen i jämförelse med om eleven gått på sin anvisade skola och,
  2. eleven uppfyller något av de grundläggande kraven om avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller annat särskilt skäl.

Information för elev som går på fristående skola i Håbo

Information för elev som går på en vald kommunal skola i Håbo

Information för elev som går i kommunal skola i annan kommun

Elever som går på en gymnasiesärskola utanför Håbo kan få skolskjuts om:

  1. det inte blir dyrare för kommunen i jämförelse med om eleven gått på Håbos egen gymnasiesärskola och,
  2. eleven uppfyller något av de grundläggande kraven om avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller annat särskilt skäl

De spelar ingen roll för bedömningen om eleven går ett gymnasiesärskoleprogram som inte finns på Håbos egen gymnasiesärskola.

Kommunen beviljar inte skolskjuts för elever som går i en fristående skola utanför kommunen.

Det gäller även om eleven uppfyller de grundläggande kraven om avstånd, funktionhinder eller annat särskilt skäl. Anledningen till att det inte beviljas är att kommunen inte är skyldig att ordna skolskjuts till fristående skolor utanför kommunen.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster