Håbo kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller alla barn och elever som bor i kommunen och som går i förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Om du under en tillfällig period inte själv kan ta dig till skolan på grund av en olycka så kan du få hjälp med transport till och från skolan. Du eller din vårdnadshavare anmäler olyckan direkt till kommunens försäkringsbolag så hjälper de dig.

Du behöver ha ett intyg från behandlande läkare att du har behov av taxi och under vilken period.

Så här gör du:

Du behöver inte skicka något intyg eller anmälan till kommunen eller skolan. All kontakt sker direkt med kommunens försäkringsbolag och taxibolaget.

Anmäl olycksfall hos kommunens försäkringsbolag Svedea Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta Svedea via telefon, mejl eller post