Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vuxenutbildning

Håbo vuxenutbildning finns för dig som vill komplettera dina tidigare studier, vill få behörighet att studera vidare eller skaffa en yrkesutbildning. Vi samarbetar med olika utbildningsanordnare som erbjuder ett utbud olika utbildningar.

Att studera som vuxen är ett sätt för dig att påverka din framtid och det finns många valmöjligheter. Vad du än har för bakgrund så kan du hitta en kurs eller utbildning som passar dig. Vuxenutbildningen är flexibel med distansundervisning på många utbildningar. Utbildningen är också gratis och du är berättigad till studiemedel. Du betalar studiematerial och resor själv.

Ansökan till vuxenutbildningen måste ha kommit in till oss senast 8 veckor innan utbildningen börjar.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du behöver hjälp med din ansökan.

Det finns olika typer av utbildningar beroende på vilken utbildning du redan har och vad du vill göra i framtiden.

Vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolans kurser, men är anpassade till vuxna studerande och uifrån dina behov.

Utbildningen gäller dig som:

 • Saknar grundskolekompetens
 • Behöver repetera ämnen innan du fortsätter på gymnasienivå

Du har rätt till utbildningen om du:

 • Börjar tidigast efter 1 juli det år du fyller 20 år.
 • Saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i svenska grundskolan.
 • Är folkbokförd i Sverige.

Efter betyg från svenska för invandrare, SFI , kan du fortsätta studera svenska som andraspråk eller andra ämnen på grundläggande nivå. Du kan kombinara studier på grundläggande nivå med yrkesutbildning eller andra gymnasiala kurser.

Läs mer:

Kurser på grundläggande nivå

Vuxenutbildning på gymnasial nivå ger dig möjlighet att läsa in gymnasiet för att få examen från vuxenutbildningen och för att få behörighet till högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Du är behörighet om du:

 • Är folkbokförd i Sverige.
 • Har fyllt 20 år (Från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år) eller har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.
 • Saknar eller har brister i de kunskaper som kursen avser att ge.
 • Har förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Urvalsordning

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till utbildning, ska ett urval göras. Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Examen

För att få examen från vuxenutbildningen ska du ha slutfört kurser som sammanlagt uppgår till minst 2 400 gymnasiepoäng. Du kan också studera för få personligutveckling eller stärka din ställning i arbetslivet.

Läs mer:

Kurser på gymnasial nivå

Yrkesutbildning i kommunal vuxenutbildning är utbildning för vuxna motsvarande en yrkesutbildning som gymnasieskolan kan ge. Till skillnad från i gymnasieskolan så läser du oftast bara yrkeskurserna från ett yrkesprogram som vuxen.

Du är behörighet om du:

 • Är folkbokförd i Sverige.
 • Har fyllt 20 år (Från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år) eller har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.
 • Saknar eller har brister i de kunskaper som kursen avser att ge.
 • Har förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Urvalsordning

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till utbildning, ska ett urval göras. Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

För dig som söker hela yrkesutbildningar gäller också att företräde ges till den sökande som har kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden.

Utbildningsupplägg och examen

Det finns många olika yrkesutbildningar inom olika områden. Allt från frisör och florist till bilmekaniker, svetsare eller undersköterska. En del yrkesutbildningar är kortare, 20-40 veckor medan andra är längre, 60-80 veckor. Vissa yrkesutbildningar kan du läsa på distans och vissa sker i klasser.

En sammanhållen yrkesutbildning innehåller apl, arbetsplatsförlagt lärande, som en del av undervisningen. När du har slutfört kurser som sammanlagt uppgår till minst 2 400 gymnasiepoäng har du rätt till yrkesexamen från vuxenutbildningen.

Läs mer:

Kurser inom Yrkesutbildning

Utbildningen Svenska för invandrare (SFI) lär dig grunderna i det svenska språket. Du kommer få kunskaper om det svenska samhället, lära dig tala, läsa och skriva på svenska och du får träna på att använda språket i vardagen och på arbetet.

Du har rätt att studera Svenska för invandrare om du:

 • påbörjar utbildningen tidigast 1 juli det år du fyller 16.
 • behöver grundkunskaper i svenska.
 • är folkbokförd i Håbo kommun eller har fullständigt personnummer.

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES kan du i vissa fall har rätt att läsa SFI även om du inte är folkbokförd i Sverige.

Efter avslutad utbildning i Svenska för invandrare är det möjligt att läsa vidare i ämnet svenska som andraspråk i grundläggande vuxenutbildning.

Läs mer:

Kurser i Svenska för invandrare

Alla vuxna i Håbo kommun som har intellektuell funktionsnedsättning eller har fått en hjärnskada är välkomna att söka till Komvux som särskild utbildning. Här studerar vuxna tillsammans i grupp eller enskilt med en lärare. Studierna anpassas efter dina behov och vi använder olika hjälpmedel som exempelvis datorer, symbolspråk och bilder.

Du är behörig om du

 • Har fyllt 20 år
 • Har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada
 • Är folkbokförd i Håbo kommun (annars söker du genom din hemkommun)
 • Saknar kunskaper som kursen kan ge
 • Har förutsättningar att följa kursen

Urval

Om flera personer som är behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska kommunen i första hand ta emot de som bäst behöver utbildningen. Kommunen ska särskilt se till de som inte tidigare har studerat motsvarande kurs och till de som behöver kursen för sin yrkesutbildning. Vuxna som saknar en komplett utbildning från grundsärskolan har rätt att delta i utbildningen.

Utbildningens upplägg

Du kan välja att läsa enstaka kurser som svenska, engelska, matematik, eller en hel yrkesutbildning där du får göra praktik på ett företag eller i en organisation.

Läs mer:

Information om särskild utbildning

Kurser inom särskild utbildning

Väntar du på svar från oss?

Se gärna om svaret har hamnat i din skräppost mapp. Det händer ibland att mail hamnar där. Du får gärna markera oss som en betrodd avsändare.

Våra kontaktuppgifter

Håbo vuxenutbildning

E-post: vux@edu.habo.se
Telefon: 0171-538 40

Telefontider:
Måndag: 8.30-9.30, 13.00-14.00
Tisdag: : 8.30-9.30, 13.00-14.00
Onsdag: 8.30-9.30, 13.00-14.00
Torsdag: 8.30-9.30, 13.00-14.00
Fredag: 8.30-9.30, 13.00-14.00

Postadress:
Håbo kommun
Håbo vuxenutbildning
746 80 Bålsta

Studie- och yrkesvägledare

Har du frågor om studier exempelvis ansökan, studieplan, betyg och intyg eller csn är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

E-post: syv.vux@edu.habo.se
Telefon: 0171-529 98

Telefontider:
Måndag: 8.30-9.30, 13.00-14.00
Onsdag: 8.30-9.30, 13.00-14.00
Torsdag: 8.30-9.30, 13.00-14.00

Biträdande rektor

Har du frågor om beslut, avtal, myndighetsrelaterade frågor eller vill du lämna en synpunkt eller ett klagomål? Då är du välkommen att kontakta biträdande rektor.

Magnus Westerlund
E-post:
magnus.westerlund@habo.se
Telefon: 0171-46 84 08

Håbo vuxenutbildning

Om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan är du välkommen att ringa eller mejla oss på Håbo vuxenutbildning.

Administration

Telefonnummer: 0171-538 40

E-post: vux@edu.habo.se

SYV

Telefonnummer: 0171-529 98

E-post: syv.vux@edu.habo.se


Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster