Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ändring av studieplan, avbrott eller studieuppehåll

För att ändra sin studieplan eller göra ett studieuppehåll krävs ett beviljande från Håbo vuxenutbildning. Det är också viktigt att avbrott från studier meddelas oss så snart som möjligt. Kom ihåg att ändring i studieplan, studieuppehåll och avbrott påverkar din rätt till studiemedel.

Hantering av personuppgifter
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga din ansökan. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, ”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning”. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet, på habo.se/personuppgifter.

Ansökan om ändrad studieplan

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter
Skriv ditt tiosiffriga personnummer

Kurser du vill avbryta

Skäl till avbrott
Studieuppehåll
Ange skälen för studieuppehållet
Studieuppehåll

Andra skäl till studieuppehåll
Tider för studieuppehållet
Studieuppehållets startdatum
Tider för studieuppehållet

Studieuppehållets slutdatum

Du kan ansöka om byte av kurs inom inom samma ämne el.l.

Fyll i vilka kurser du vill byta från och till

Ändring av studietakt
Hur vill du ändra dina studier? (kom ihåg att det kan påverka din rätt till studiemedel)
Hur vill du ändra dina studier? (kom ihåg att det kan påverka din rätt till studiemedel)

Bifoga ev. intyg för ledighet, sjukdom eller liknande
Försäkran * (obligatorisk)
Försäkran

Sidansvarig: Håbo vuxenutbildning

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster