Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ansök till Håbo vuxenutbildning

Behandling av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga din ansökan. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, ”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning”. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Barn- och ut-bildningsförvaltningen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet, på habo.se/personuppgifter.

Ansökan till Håbo vuxenutbildning * (obligatorisk)
Personuppgifter
Ansökan till Håbo vuxenutbildning
Skriv ditt tiosiffriga personnummer
Tidigare utbildning * (obligatorisk)
Markera de utbildningsalternativ som stämmer
Tidigare utbildning

Skriv din högsta utbildning
Sysselsättning * (obligatorisk)
Beskriv din nuvarande sysselsättning
Categories
Skriv titel/yrkesroll, nuvarande arbetsplats och arbetssituation (om du har anställning)
Syftet med studierna * (obligatorisk)
Markera de rutor som gäller dig
Syftet med studierna


Beskriv med egna ord dina mål på kort och lång sikt
Individuell studieplan/examensplanering * (obligatorisk)
Har du haft kontakt med studie- och yrkesvägledaren?
Individuell studieplan/examensplaneringSökt utbildning 1 * (obligatorisk)
Ange vilken utbildning/kurs du söker
Categories

Sökt utbildning 2
Ange vilken utbildning/kurs du söker
Categories

Sökt utbildning 3
Ange vilken utbildning/kurs du söker
Categories

Sökt utbildning 4
Ange vilken utbildning/kurs du söker
Categories
Sökt utbildning 5
Ange vilken utbildning/kurs du söker
Categories

Annan kurs/utbildning, ange i rutan nedan
Önskad start för kurs/utbildning * (obligatorisk)
Fyll i vilket datum du önskar påbörja kursen/utbildningen (ej garanterat att det blir så)
Önskad start för kurs/utbildning
Önskad studietakt * (obligatorisk)
100 % motsvarar 100 poäng på fem veckor.
Önskad studietaktBeskriv om du behöver särskilt stöd i studierna, t.ex. hur dina studier har fungerat tidigare samt vad du behöver för att dina studier ska fungera bra.

Bifoga betyg från tidigare studier

Bifoga betyg från tidigare studier.

Bifoga annat efterfrågat intyg eller dokument som är väsentligt för handläggningen av din ansökan
Hur fick du information om vuxenutbildningen, vilka kurser/utbildningar som fanns och hur du skulle söka? * (obligatorisk)
Hur fick du information om vuxenutbildningen, vilka kurser/utbildningar som fanns och hur du skulle söka?Annat
Försäkran * (obligatorisk)
Försäkran

Yttrande från hemkommunen
Om du inte är folkbokförd i Håbo kommun måste du lämna skriva ut ansökan och lämna till din hemkommun. Du tas inte mot som sökanden förrän din hemkommun inkommit med yttrande/beslut om interkommunal ersättning till Håbo kommun. Yttrande/beslut om interkommunal ersättning skickas till: Håbo kommun, Håbo vuxenutbildning, 746 80 Bålsta.
Kontakta Håbo vuxenutbildning för mer information; telefon 0171-46 84 08 eller e-post vux@edu.habo.se

Sidansvarig: Håbo vuxenutbildning

2019-06-13

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster