Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ansök till svenska för invandrare

Hantering av personuppgifter
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga din ansökan. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, ”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning”. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet, på habo.se/personuppgifter.

Ansökan till svenska för invandrare

Personuppgifter *
User information








Skriv ditt tiosiffriga personnummer
Typ av invandrare *
Multiple selection



Multiple selection



Invandringsdatum

Folkbokföringsdatum

Vilket är ditt modersmål?
Tidigare sfi-studier *
Beskriv om du deltagit i sfi-studier tidigare
Categories



Skriv antal år du deltagit i utbildning totalt sett
Tidigare utbildning *
Utbildningsbakgrund från hemlandet
Multiple selection





Sysselsättning *
Beskriv din nuvarande sysselsättning
Categories



Typ av sfi-studier *
Vilken typ av sfi-studier söker du?
Multiple selection



Startdag för studier
Vilken dag önskar du påbörja dina studier? Om ingen väljs, antas du till nästa möjliga kursstart.

Är det något mer som är viktigt att meddela Håbo vuxenutbildning?

Bifoga ev. betyg från tidigare studier, personligt brev eller annat som är väsentligt för handläggningen.
Försäkran *

Sidansvarig: Håbo vuxenutbildning

2018-06-11

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster