Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Beställa betyg eller studieintyg från komvux

Som studerande måste du själv ansöka om att få ditt betyg från vuxenutbildningen utskrivet. Betyg får du efter godkänd kurs/utbildning. I vissa fall kan ett studieintyg som visar perioden du har studerat vara aktuellt. För att skriva ut - fyll i formuläret här nedanför. Välj om du vill ha betyg eller studieintyg. Vi handlägger din förfrågan inom tio arbetsdagar efter att alla uppgifter kommit till oss.

Hantering av personuppgifter
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga din ansökan. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, ”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning”. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet, på habo.se/personuppgifter.

Beställning av betyg eller studieintyg

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter
Ditt tiosiffriga personnummer
Jag önskar utskrift av betyg
Jag önskar utskrift av betyg

Betyget avser
Betyget avserDet här specifika betyget vill jag skriva ut
Jag vill att betyget ska skickas med
(skickas till angiven adress)
Jag vill att betyget ska skickas med


Examen eller slutbetyg från vuxenutbildningen
Bifoga alla betyg som du vill ska utgöra underlag för utfärdande av examen eller slutbetyg från vuxenutbildningen. Läs mer om examen och slutbetyg under Relaterad information.
Examen eller slutbetyg från vuxenutbildningenBifoga betyg från tidgare studier för utfärdande av slutbetyg eller examen från vuxenutbildningen, eller ev. andra dokument.
Jag önskar utskrift av studieintyg
Jag önskar utskrift av studieintyg

Studieintyget avser studieperioden
Från och med
Från och medTill och med
Till och med


Jag vill att studieintyget ska skickas med
(skickas till angiven adress)
Jag vill att studieintyget ska skickas med


Försäkran
(måste fyllas i för att vi ska kunna göra en utskrift)
Försäkran

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster