Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kurser och utbildningar via Håbo vuxenutbildning

Här kan du läsa om behörighetskraven för vuxenutbildning. Du kan också klicka dig vidare till Håbo vuxenutbildnings kursutbud i de olika utbildningsformerna.

Utbildningen svenska för invandrare (SFI) lär dig grunderna i det svenska språket. Du kommer få kunskaper om det svenska samhället, lära dig tala, läsa och skriva på svenska. Du får träna på att använda språket i vardagen och på arbetet.

Du har rätt att studera svenska för invandrare om du

 • påbörjar utbildningen tidigast 1 juli det år du fyller 16 år.
 • behöver grundkunskaper i svenska.
 • är folkbokförd i Håbo kommun eller har fullständigt personnummer.

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES kan du i vissa fall har rätt att läsa SFI även om du inte är folkbokförd i Sverige.

Efter betyg från svenska för invandrare kan du fortsätta studera svenska som andraspråk eller andra ämnen på grundläggande nivå. Du kan kombinera studier på grundläggande nivå med yrkesutbildning eller andra gymnasiala kurser.

Läs mer:

Kurser i Svenska för invandrare

Vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolans kurser, men är anpassad för vuxna.

Du är behörig om du

 • är folkbokförd i Sverige.
 • har fyllt 20 år (från och med 1 juli det år du fyller 20 år).
 • saknar eller har brister i de kunskaper som kursen avser att ge.
 • har förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer:

Kurser på grundläggande nivå

Vuxenutbildning på gymnasial nivå ger dig möjlighet att läsa mot en examen, och/eller för att få behörighet till högskola/universitet eller yrkeshögskola. Du kan också studera för att få personlig utveckling eller stärka din ställning i arbetslivet.

Du är behörig om du

 • är folkbokförd i Sverige.
 • har fyllt 20 år (från och med 1 juli det år du fyller 20 år) eller har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.
 • saknar eller har brister i de kunskaper som kursen avser att ge.
 • har förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Urvalsordning

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till utbildning, ska ett urval göras. Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Examen

För att få examen från vuxenutbildningen ska du ha slutfört kurser som sammanlagt uppgår till minst 2 400 gymnasiepoäng.

Läs mer:

Kurser på gymnasial nivå

Yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning motsvarar den yrkesutbildning som gymnasieskolan kan ge. Till skillnad från i gymnasieskolan så läser du som vuxen oftast bara yrkeskurserna från gymnasieprogrammet, ett så kallat yrkespaket.

Du är behörig om du

 • är folkbokförd i Sverige.
 • har fyllt 20 år (från och med 1 juli det år du fyller 20 år) eller har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.
 • saknar eller har brister i de kunskaper som kursen avser att ge.
 • har förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Urvalsordning

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till utbildning, ska ett urval göras. Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

För dig som söker hela yrkesutbildningar gäller också att företräde ges till den sökande som har kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden.

Utbildningsupplägg och examen

Det finns många olika yrkesutbildningar inom olika områden. Allt från frisör och florist till bilmekaniker, svetsare eller undersköterska med mera. En del yrkesutbildningar är kortare, 20-40 veckor medan andra är längre, 60-80 veckor. Vissa yrkesutbildningar kan du läsa på distans och vissa sker i klassrum.

En sammanhållen yrkesutbildning innehåller APL, arbetsplatsförlagt lärande, som en del av undervisningen. När du har slutfört kurser som sammanlagt uppgår till minst 2 400 gymnasiepoäng har du rätt till yrkesexamen från vuxenutbildningen.

Läs mer:

Kurser inom Yrkesutbildning

Välkommen till Komvux som anpassad utbildning. Vi finns för dig som är vuxen med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som vill studera. Studierna anpassas efter dina behov och tillsammans får vi dig att växa.

Du kan välja att läsa enstaka kurser som svenska, engelska, matematik, eller en hel yrkesutbildning där du får göra praktik på ett företag eller i en organisation. Här studerar vuxna tillsammans i grupp eller enskilt med en lärare.

Studierna anpassas efter dina behov och vi använder olika hjälpmedel som exempelvis datorer, symbolspråk och bilder. Att utbilda dig kan göra det lättare för dig att:

 • vara delaktig i samhället
 • lära dig nya saker
 • hitta ett arbete
 • utvecklas som person

Om du är osäker på vad du vill läsa, fundera gärna kring vad du tycker är roligt och är bra på. Du kan exempelvis fråga vad någon som känner dig väl tycker. Kanske vill du studera för att lära dig nya saker eller för att få ett nytt jobb?

Du är behörig om du

 • Har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.
 • Är folkbokförd i Sverige.
 • Från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.
 • Saknar eller har brister i de kunskaper som kursen avser att ge.
 • Har förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till utbildning, ska ett urval göras. Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Utbildningens upplägg

Du kan välja att läsa enstaka kurser som svenska, engelska, matematik, eller en hel yrkesutbildning där du får göra praktik på ett företag eller i en organisation.

Läs mer:

Se film om Komvux som anpassad utbildning

Kurser - Komvux som anpassad utbildning

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster