Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ansökan om studiestartsstöd

Fyll i formuläret noggrant. Bifoga de efterfrågade handlingarna och glöm inte att söka utbildning i samband med ansökan om studiestartsstöd.

Hantering av personuppgifter
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga din ansökan. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, ”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning”. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet, på habo.se/personuppgifter.

Ansökan om studiestartsstöd

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter
Skriv ditt tiosiffriga personnummer
Villkor för studiestartsstöd * (obligatorisk)
Bock i att du uppfyller villkoret nedan
Villkor för studiestartsstödUtbildningsbakgrund * (obligatorisk)
Bocka i de rutor som stämmer för din tidigare utbildning
UtbildningsbakgrundSkriv din högsta utbildning
Ansökan * (obligatorisk)
Ansökan

Försäkran * (obligatorisk)
Försäkran


Bifoga intyg från Arbetsförmedlingen eller annat som är väsentligt för vidare handläggning

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster