Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hälsoprojektet = hälsoinsatser under tre år för Håbos elever

Under tre år har Cecilia drivit Hälsoprojektet i Håbos grundskolor. Projektet har resulterat i många insatser och utveckling av det främjande och förebyggande hälsoarbetet. Tillsammans med elevhälsan, pedagoger och andra aktörer har hon utvecklat hälsoteman och inspirerat till rörelse. Syftet med projektet har varit att förbättra elevernas hälsa och välbefinnande samt att utveckla och öka likvärdigheten i det hälsofrämjande arbetet.

Pigge Puls (rörelseutmaning) Stopp min kropp! (om att sätta gränser) och Dans för hälsa

Du har kanske hört ditt barn eller barnbarn berätta om Pigge Puls, Stopp min kropp! eller Dans för hälsa? Det är tre av många hälsosatsningar som Håbos elever varit med på de senaste tre åren. Just nu införs också hälsofrämjande och förebyggande teman i grundskolornas årshjul inför framtiden.

Cecilia Redegren Gomes som är hälsopedagog och projektledare berättar mer om hälsoprojektet:


Jag har haft många fina samarbeten med personal och elever under projektets gång. Det har varit roligt och givande att samverka med olika förvaltningar och externa aktörer inom kommunen. Under tre år har vi stärkt elevernas hälsa genom trygghet, motivation, ork, rörelse, stresshantering och skapat goda relationer. Vi har inspirerat dem att röra på sig mer - både genom rörelsepauser under lektionen och genom organiserade rastaktiviteter. Personalen på skolorna har varit - och är engagerade och tycker det är viktigt att jobba med elevernas hälsa. Jag upplever att skolklimatet påverkas positivt och att lärandet stärks. Det långsiktiga målet är att öka självledarskapet hos eleverna när det gäller deras hälsa.

En lärare på Gransäterskolan säger:


Jag och mina elever var med på Pigge Puls rörelseutmaning. Eleverna tyckte det var roligt. De påminde mig varje dag om att de ville samla rörelsepoäng. Det blev en helt annan skolmiljö under veckorna som utmaningen pågick med mycket rörelse och många utelektioner. Jag märkte att eleverna orkade sitta still och jobbade bättre på eftermiddagarna.

Hälsoprojektets teman är:

  • Stopp min kropp!
  • Rörelse, kost, sömn och stress
  • Nätet och sociala medier
  • Känsloskola
  • Kärlek och vänskap
  • Språkbruk
  • Psykisk hälsa
  • Normer och värderingar
  • Tonårssnack-sex, samsyn och diskrimineringsgrunderna

Projektet avslutas med dans

Kursen ”Dans för hälsa” riktar sig till 13-19-åriga tjejer som känner oro och nedstämdhet, eller lever med psykisk ohälsa. Tanken är att de genom att dansa med andra ska få uppleva rörelseglädje och gemenskap. Kursen är ett samarbete mellan elevhälsan, kultur- och fritidsförvaltningen och hälsoäventyret.


Det är skönt att slippa vardagens krav. Jag har träffat nya vänner genom dansen och bara haft kul, säger en av ungdomarna som är med och dansar.

Hälsoprojektet har finansierats av statliga stimulansmedel startade i november 2018 och avslutas i december 2021.

Har du frågor?
Då är du välkommen att kontakta projektledare Cecilia Redegren Gomes.
E-mail: cecilia.redegren-gomes@edu.habo.se

Sidansvarig: Håbo kommun

Nyheter

Klicka för support
Stäng supportfönster