Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden som exempelvis omsorg om äldre- och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL), särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor, hemtjänst, stöd och service i ordinärt boende, bostäder med särskild service för människor med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar med mera.

Sammanträden år 2017

  • Tisdag 10 januari klockan 17:00, extra insatt möte
  • Tisdag 7 februari klockan 18:00
  • Tisdag 7 mars klockan 18:00
  • Tisdag 4 april klockan 18:00
  • Tisdag 9 maj klockan 18:00
  • Tisdag 13 juni klockan 18:00
  • Tisdag 5 september klockan 18:00
  • Tisdag 3 oktober klockan 18:00
  • Tisdag 31 oktober klockan 18:00
  • Tisdag 12 december klockan 18:00

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeshandlingar

Sammanträde

Kallelse/handlingar

Protokoll
2017-01-10

KallelsePDF

ProtokollPDF

2017-02-07

KallelsePDF

ProtokollPDF

2017-03-07

KallelsePDF

ProtokollPDF

2017-04-04

KallelsePDF

ProtokollPDF

2017-05-09

KallelsePDF

ProtokollPDF

2017-06-13

KallelsePDF

ProtokollPDF

2017-09-05

KallelsePDF

ProtokollPDF

2017-10-03

KallelsePDF

ProtokollPDF

2017-10-31

KallelsePDF

ProtokollPDF

2017-12-12 

Tidigare kallelser och protokoll

Tidigare kallelser

Tidigare protokoll

Så här begär du ut allmänna handlingar

Du har rätt att begära ut allmänna handlingar. Kontakta vård- och omsorgsnämndens kansli.

Telefon: 0171-525 00
E-post: socialnamnden@habo.se

Läs mer på Riksdagens webbplats - Vad är allmänna handlingar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokollen har anslagits på kommunens anslagstavla i kommunhuset, Centrumleden 1 i Bålsta

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-11-10

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster