Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ansök om lotteritillstånd

Det finns två olika typer av tillstånd som en förening kan ansöka om - lotteritillstånd enligt 16 § lotterilagen och registrering för lotteriverksamhet enligt 17 § lotterilagen.

Lotteritillstånd enligt 16 § lotterilagen

Ansökan om lotteritillstånd enligt 16 § lotterilagen ska göras om den sökande endast önskar anordna ett enskilt lotteri under en treårsperiod eller om insatserna i lotteriet är höga. Om flera lotterier ska anordnas inom en treårsperiod ska istället den sökande ansöka om registrering för lotteriverksamhet enligt nedanstående.

Registrering för lotteriverksamhet enligt 17 § lotterilagen

Ansökan om registrering för lotteriverksamhet enligt 17 § lotterilagen ska göras om den sökande önskar anordna mer än ett lotteri under en treårsperiod. Det totala insatsvärdet under treårsperioden får då inte överstiga tjugo prisbasbelopp. Om den sökande är osäker på om ett eller flera lotterier ska anordnas under en treårsperiod bör den sökande ansöka om registrering enligt 17 §.

Avgift för ansökan om lotteritillstånd

Kommunfullmäktige i Håbo kommun har (2017-09-25 § 97) fastställt avgiften för att ansöka om lotteritillstånd till 300 kr. Avgiften tas ut oavsett om tillstånd beviljas eller ej. Beslutet finns under relaterad information till höger.

Ansökningsblanketter

Ansökan om lotteritillstånd görs på blanketterna nedan:

Blankett: Ansökan om lotteritillstånd enligt 16 § lotterilagenPDF

Blankett: Ansökan om registrering för lotteriverksamhet enligt 17 § lotterilagenPDF

Mer information

Mer information om hur ansöknings- och tillståndsprocessen för lotteritillstånd går till finns i kommunstyrelsens riktlinjer för lotteritillstånd. Dessa återfinns under relaterad information uppe till höger.

Sidansvarig:

2017-10-05

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster