Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplanprocessen

Förfarandet när en ny detaljplan tas fram är reglerat i Plan- och bygglagen. Att ta fram en ny detaljplan är en demokratisk process. Grannar och andra som berörs måste få möjlighet att lämna sina synpunkter på planen. Planen antas sedan av de folkvalda i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen.

Detaljplaneprogram ska bara upprättas om kommunen bedömer att det underlättar detaljplanearbetet. Det är helt kommunens avgörande och behovsfrågan kan inte överprövas. (För detaljplaner  som påbörjades innan 2 maj 2011 ska ett detaljplaneprogram tas fram om inte detaljplanen har stöd i kommunens översiktsplan eller fördjupning av översiktsplanen.) Detaljplaneprogrammet ska samrådas med myndigheter och andra som berörs. Sedan kan det godkännas av kommunstyrelsen. Förslaget till detaljplan som tas fram ska samrådas med myndigheter och sakägare. En granskning av detaljplaneförslaget ska ske innan planen antas av kommunfullmäktige. ( För detaljplaner påbörjade innan 2 maj 2011 används begreppet utställning i stället för granskning. I princip är det dock samma sak.) Om detaljplanen är mindre omfattande behöver planen inte granskas/ställas ut, planen kan då antas av Kommunstyrelsen.

Ovan beskrivs de olika skedena som ingår i processen för att upprätta en detaljplan.

Klicka på ett delmoment i planprocessen ovan för att få information om vad som sker.


Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-07-12

Klicka för support
Stäng supportfönster