Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommunfullmäktiges sammanträde 2 oktober - i korthet

Sammanträdet för kommunfullmäktige genomfördes 2 oktober. Under sammanträdet beslutades det bland annat om åtgärder för ekonomi i balans och nya taxor och avgifter i samband med öppnandet för den nya simhallen. Under mötet togs det även beslut om flera inkomna medborgarförslag.

Kommunfullmäktige inleddes med allmänhetens frågestund, en av frågorna handlade om skolgården i Slottsskolan. De som inkommit med medborgarförslag fick möjlighet att kommentera sitt medborgarförslag. Du kan se hela sändningen i efterhand och därmed lyssna på bland annat de inkomna medborgarförslagen och ärendena, varav några presenteras i korthet nedan.

Åtgärder för ekonomi i balans

Under kommunfullmäktige togs det beslut om förändringar i kommunstyrelsens reglemente. Det innebär nu att kommunstyrelsen får större mandat att besluta i vissa frågor gällande ekonomiska beslut som tidigare beslutats i nämnderna. Det kan till exempel vara beslut som handlar om stopp av investeringar eller stopp av inköp.

Du kan läsa redovisningen i handlingarna på sida 128 i kallelsen till ärendet i sammanträdet som genomfördes 2 oktober.

Länk till webbsändning, kallelse, och protokoll, Kommunfullmäktige.

Redovisning av partistöd

Partierna redovisar varje år vad de gör under året med partistödet som de tilldelas. Under sammanträdet beslutade kommunfullmäktige att notera inlämnade redovisningar.
Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för partistöd i Håbo kommun. Enligt kommunallagen ska en mottagare av partistöd årligen lämna in en skriftlig redovisning.
Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2022 års partistöd.

Du kan läsa redovisningen i handlingarna på sida 400 i kallelsen till ärendet i sammanträdet som genomfördes 2 oktober.

Länk till webbsändning, kallelse, och protokoll, Kommunfullmäktige.

Taxor och avgifter

Kultur och fritidsnämnden föreslog till kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter i och med öppnande av den nya simhallen som är beräknat till 2024-06-01. Inom förslaget finns beskrivet ett nytt koncept för priser och avgifter.

Du hittar mer information om det nya konceptet i handlingarna på sida 243 i kallelsen till ärendet i sammanträdet som genomfördes 2 oktober.

Länk till webbsändning, kallelse, och protokoll, Kommunfullmäktige.

Avveckling av kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade att avveckla kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att nämnden läggs ner vid årsskiftet, men att verksamheterna fortsätter som vanligt. Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter fördelas på andra nämnder från och med 1 januari 2024.

Beslutet innebär bland annat en besparing genom minskade kostnader för arvoden och administration. Målet är att verksamheterna ska bibehålla sin kvalitet eller bli bättre genom nya samarbetsformer och synergieffekter. Avvecklingen av nämnden innebär ingen neddragning av kultur- och fritidsverksamheterna.

Du hittar mer information om avvecklingen av kultur- och fritidsnämnden på sida 323 i kallelsen till ärendet i sammanträdet som genomfördes 2 oktober.

Länk till webbsändning, kallelse, och protokoll, Kommunfullmäktige.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster