Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kommun och politik

"I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga.

Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa".
- Håbo kommuns Vision - Vårt Håbo 2030

Här har vi samlat information om Håbo kommuns politiska organisation och om politikerna som beslutar. Här kan du också läsa om frågorna som ska eller har diskuterats på kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden. Efter sammanträdena publicerar vi protokollen.

Här finns även all information om vilka rättigheter du har som kommunmedborgare samt vilka möjligheter som finns för dig att vara med och påverka och hjälpa kommunens verksamheter att utvecklas och ständigt förbättras.

Nyheter och pressmeddelanden

​Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster