Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Mitä tarkoittaa olla osa suomen kielen hallintoaluetta?

Håbon kunta kuuluu vuodesta 2010 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnalla on erityinen vastuu vaalia sekä suomen kielen, että suomalaisen kulttuurin asemaa yhteiskunnassa.

Håbon kunnan asukkaista noin 3700:lla on suomalainen tausta.

Kuuluminen suomen kielen hallintoalueeseen tarkoittaa sitä, että:

 • Kunnalla on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa, sekä esikoulua kokonaan tai oleellisilta osin suomen kielellä.
 • Ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvalla yksityishenkilöllä on oikeus käyttää suomea suullisissa ja kirjallisissa yhteyksissä kuntaan.
 • Kunnan on erityisesti huomioitava suomenkielisten kulttuuriaktiviteettien tarve.
 • Ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvilla oppilailla on oikeus äidinkielen opetukseen. Tämä koskee myös esikoululuokkaa, riippumatta siitä, onko kieli kotona käytetty elävä kieli vai ei.

Lisää tietoa kansallisista vähemmistöistä

Suuntaviivat vähemmistöpolitiikalle ja suomen kielen hallintotyölle Pdf, 953.1 kB.

Ota yhteyttä:

 

Raisa Holm, suomen kielen vähemmistökoordinaattori

Puhelin: 0171-658 767

Sähköposti: raisa.holm@habo.se


Ota yhteyttä Håbon kuntaan

Yhteyskeskus on suora yhteytesi Håbon kuntaan. Täältä saat tietoa ja opastusta kunnalliseen toimintaan ja palveluihin liittyvissä asioissa. Saat apua muun muassa rakennuslupiin, jätteiden keräykseen tai esikouluun liittyvissä kysymyksissä. Yhteyskeskuksen suomenkielinen työntekijä voi auttaa sinua suomen kielellä.

Puhelin: 0171 - 525 00

Sähköposti: kommun@habo.se

Osoite: Centrumleden 1, 746 80 Bålsta


Vad innebär det att vara en del av förvaltningsområdet?

Håbo kommun är sedan 2010 del av det finska förvaltningsområdet. Det betyder att kommunen har ett särskilt ansvar för att värna om det finska språket och den finska kulturens ställning och status i samhället.

I Håbo har ungefär 3700 invånare finsk anknytning.

Att ingå i finskt förvaltningsområde innebär att:

 • Kommunen ska erbjuda äldreomsorg och förskola helt eller till väsentlig del på finska.
 • Kommuninvånare som tillhör den sverigefinska minoriteten har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen.
 • Kommunen ska särskilt beakta behovet av kulturella aktiviteter på finska.
 • Elever som tillhör den sverigefinska minoriteten har rätt till modersmålsundervisning. Det gäller även förskoleklassen, oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte.

Mer information om nationella minoriteter

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket Pdf, 591.8 kB.


Kontakt:


Raisa Holm, finsk minoritetssamordnare

Telefon: 0171-658 767

E-post: raisa.holm@habo.se

Tapahtumat / Evenemang • Suomalainen elokuva
  Peluri - kuolema on elävien ongelma
  Läs mer

Uutiset / Nyheter

Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster