Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nuoret työskentelevät suomalaisen vähemmistön hyväksi

Vasemmalta: nuoriso-ohjaajat Ellen Holmberg ja Minea Dalevind

Kolme ruotsinsuomalaista nuorta pääsee työskentelemään suomalaistaustaisille lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan parissa vuoden 2024 aikana. Nuoret saavat mahdollisuuden tutustua suomalaisiin juuriinsa, ja voivat samalla levittää suomalaista kulttuuria eteenpäin.

Työllistämme vuoden aikana kaksi nuoriso-ohjaajaa, sekä yhden kesätyöntekijän. Nuoret saavat työtä, koulutusta ja mahdollisuuden kehittyä alalla. Toinen tärkeä syy, miksi työllistämme nuoria, on se, että heistä tulee roolimalleja muille ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluville lapsille ja nuorille. Tämä auttaa ylläpitämään kulttuuri-identiteettiä ja vähemmistökieltä, sanoo Håbon kunnan vähemmistökoordinaattori Raisa Holm.

Tänä kesänä järjestää Håbon kunta yhdessä Enköpingin kunnan sekä Uppsalan läänin Studieförbundet Vuxenskolanin kanssa ilmaisen päiväleirin suomalaistaustaisille lapsille ja nuorille. Leirillä osallistujat tutustuvat suomalaiseen kultuuriin, ruokaan sekä musiikkiin. Leiri rahoitetaan Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen avustuksella. Sekä nuoriso-ohjaajat että kesätyöntekijä osallistuvat leirin toteutukseen.

Nuoriso-ohjaajat osallistuvat myös muihin keväällä järjestettäviin ruotsinsuomalaisiin tapahtumiin. Syksyksi he suunnittelevat ja toteuttavat omaa toimintaa suomalaistaustaisille lapsille ja nuorille.

Odotan innolla, että voin kannustaa muita puhumaan suomea ja tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin, sanoo nuoriso-ohjaaja Minea Dalevind.

Tuntuu kivalta päästä puuhaamaan lasten ja nuorten kanssa tapahtumissa, joita on itse ollut mukana suunnittelemassa, sanoo Ellen Holmberg.

Lue lisää leiristä

Lisätietoa suomen kielen hallintoalueesta
Håbon kunta ja Enköpingin kunta kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen, mikä tarkoittaa sitä, että alueella asuvilla suomea puhuvilla on vahvistetut oikeudet. Lapset, jotka puhuvat suomea, joilla on suomalaiset siteet tai jotka tuntevat olevansa ruotsinsuomalaisia, ovat erityisesti priorisoitu ryhmä Ruotsin lainsäädännön nojalla. Lapsilla on tarve saada kehittää omaa kulttuurista identiteettiään ja omaa vähemmistökieltään. Kesäleiri on tärkeä vaihe tässä työssä.

 

Ungdomar arbetar för den finska minoriteten

 

Tre sverigefinska ungdomar får under året möjlighet att arbeta med aktiviteter för barn och unga med finsk anknytning. Ungdomarna får chansen att utforska sina finska rötter, och samtidigt sprida kulturen vidare.

Vi tar hjälp av två ungdomsledare och en sommarjobbare under året. De får ett jobb, viss utbildning och möjlighet att utvecklas inom området. En annan viktig anledning till att vi anställer ungdomar är att de blir förebilder för andra barn och unga inom den sverigefinska minoriteten. Det bidrar till att hålla den kulturella identitet och minoritetsspråket levande, säger Raisa Holm minoritetssamordnare i Håbo kommun.

I sommar arrangerar Håbo kommun ett gratis dagläger för barn och unga med finska rötter tillsammans med Enköpings kommun och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län. På lägret får deltagarna ta del av finsk kultur, mat och musik. Lägret finansieras med bidrag från Institutet för språk och folkminnen. Både ungdomsledare och sommarjobbare kommer att arbeta på lägret.

Ungdomsledarna hjälper även till med andra sverigefinska evenemang under våren. Till hösten planerar och genomför de egna aktiviteter för barn och unga med finsk anknytning.

Jag ser framemot att få inspirera andra till att prata finska och lära sig om finsk kultur”, säger ungdomsledaren Minea Dalevind.

Det känns roligt att få arbeta med barn och unga på evenemang som man själv har varit med och planerat, säger Ellen Holmberg.

Läs mer om lägret

Mer om finskt förvaltningsområde
Håbo kommun och Enköpings kommun ingår i finskt förvaltningsområdet, där finsktalande har stärkta rättigheter. Barn som är finsktalande, har finsk anknytning eller identifierar sig själva som sverigefinnar är en särskild prioriterad grupp enligt svensk lag. Barn har ett behov av att få utveckla sin egen kulturella identitet och det egna minoritetsspråket. Sommarlägret är ett viktigt steg i det arbetet.

Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster