Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Suomea esikoululuokassa ja kielivalintana

Nyt keväällä tehdään kouluvalinta esikoululuokalle. Tällöin on myös aika tehdä kielivalinta peruskoulun 6. vuosikurssille ja lukiokoulun vuosikursseille. Håbon kunnassa lapsellasi on oikeus opiskella suomea jo esikoulukuokasta alkaen koko peruskoulun ja Fridegårdsgymnasiet-lukiokoulun ajan. Oikeus on voimassa kaikissa kunnan kouluissa, myös vapaakouluissa.

Koulutarkastuslaitoksen raporteissa on osoitettu, ettei monelle ole selvää, että oikeus valita suomen opiskelu modernina kielenä peruskoulussa 6. vuosikurssista alkaen ja lukiossa on mahdollista.

Hannele Holmberg on laillistettu suomenopettaja, ja hän on vuodesta 2019 lähtien toiminut suomen kielen opetuksesta vastaavana opettajana Håbon kunnallisissa kouluissa. Täällä hän toimii opettajana aineissa äidinkieli – suomi kansallisena vähemmistökielenä ja suomi modernina kielenä.

Onko sinulla kysyttävää?
Oletko huoltaja ja haluat lisätietoja suomen opiskelusta esikoululuokassa tai modernina kielenä perus- ja lukiokoulussa? Käykö lapsesi jotakin muuta vuosikurssia ja haluaa aloittaa suomen opiskelun äidinkielenä? Jos lapsesi haluaa aloittaa suomen opiskelun syksyllä, olet tervetullut ottamaan yhteyttä ja esittämään kysymyksiä Hannele Holmbergille sähköpostitse hannele.holmberg@edu.habo.se

Suomen kielen hallintoalue
Håbon kunta on vuodesta 2010 lähtien osa suomen kielen hallintoaluetta, mikä merkitsee vahvistettua asemaa suomenkielisen vähemmistön kielelle, kulttuurille ja oikeuksille. Kunnan asukkailla on esimerkiksi oikeus saada tarjous juuri suomen kielen opetuksesta esikoulua, peruskoulua ja lukiota käyville lapsilleen, mikä on oikeus, joka on määritelty kunnan suuntaviivoissa Vähemmistöpolitiikalle ja suomen kielen hallintotyölle.

 

Finska i förskoleklass och som språkval

 

Nu under våren görs skolval till förskoleklass. Då är det även dags för språkval inför årskurs 6 i grundskolan och inom gymnasieskolan. I Håbo kommun har ditt barn rätt att få lära sig finska redan i förskoleklass och hela vägen till Fridegårdsgymnasiet. Det är en rättighet som gäller i alla kommunens skolor, även i friskolorna.

Granskningar gjorda av Skolinspektionen visar att många inte känner till rätten att välja och läsa finska som modernt språk i grundskolan, med start i årskurs 6, och i gymnasiet.

Hannele Holmberg är legitimerad finskalärare och ansvarar sedan 2019 för att undervisa finska i de kommunala skolorna i Håbo kommun. Här undervisar hon i ämnet modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk och även finska som modernt språk.

Har du frågor?
Är du vårdnadshavare och vill veta mer om vad som gäller kring att läsa finska i förskoleklass eller som modernt språk i grund- och gymnasieskolan? Går ditt barn i en annan årskurs och vill börja läsa finska som modersmål? Om du har barn som vill börja läsa finska till hösten är du välkommen att höra av dig med frågor till Hannele Holmberg genom att mejla till hannele.holmberg@habo.se

Finskt förvaltningsområde
Håbo kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan 2010. Det innebär en stärkt ställning för den finska minoritetens språk, kultur och rättigheter. Kommunens invånare har exempelvis rätten att erbjudas just språkundervisning i finska från förskoleåldern och uppåt, vilket är en rättighet som specificeras i kommunens riktlinjer för Nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket.

Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster