Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Säkerhet och kris

På den här och underliggande sidor finns information om hur kommunen arbetar inom området säkerhet och kris.

Kommunens säkerhetsarbete kan delas in i följande delar:

Krisberedskap

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ansvarar kommunen för krishanteringen vid extraordinära händelser på lokal nivå.

Skydd mot olyckor

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

Internt skydd

Internt skydd är ett säkerhetsarbete som sker inom den egna verksamheten och som syftar till att skydda kommunens verksamhet, personal och egendom. Det interna skyddet ska kännetecknas av ett systematiskt förebyggande av risker, undanröjande av sårbarheter och ett väl avvägt försäkringsskydd.

Säkerhetssamordnare

Arbetet med säkerhet- och krisberedskap inom kommunen samordnas genom säkerhetssamordnaren.

Kontaktuppgifter

Louise Lightowler
0171-525 44
louise.lightowler@habo.se

Sidansvarig: Louise Lightowler

2018-05-23

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster