Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

När en fara hotar används varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Det består dels av signalen "Viktigt meddelande" utomhus och dels som meddelande i radions P4 (lokalkanalen) och på TV.

Med hjälp av VMA-systemet (Viktigt Meddelande till Allmänheten) kan stora grupper av människor bli varnade och få information i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället. 

Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal. Signalerna provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Om du hör signalen vid ett annat tillfälle betyder det att något har hänt där du bor. Det kan vara ett giftigt utsläpp, en stor brand eller något annat som gör att du måste vara försiktig.

Gör så här:

  • Gå inomhus
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på radio eller se på TV. Där får du mer information.

Sedan den 1 juli 2017 är det möjligt att skicka VMA via SMS till mobiltelefoner i ett visst område. Riksdagen godkände i maj 2017 de lagändringar som krävs för att göra detta. Tidigare kunde varningsmeddelande bara skickas till fasta telefoner och till mobiltelefoner som var registrerade i det aktuella området.

Förändringen innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att förmedla varningsmeddelande till allmänheten. För att detta ska vara möjligt får operatörerna rätt att behandla uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för att sända varningsmeddelande och ska därefter genast utplånas.

Test av signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten

Signalen testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, kl. 15.00. Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När testet är över hörs en annan längre signal.

Runt om i kommunen finns det ett antal VMA anläggningar som består av en eller två sirener som är riktade så att ljudet ska höras av så många som möjligt. Räckvidden för sirenerna är mellan 300-600 meter beroende på de geografiska förutsättningarna. VMA signalen hörs inte i alla områden i kommunen, däremot får alla som befinner sig i det aktuella området ett SMS med information om hur man ska agera, om det skickas ut ett skarpt larm.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster