Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Chefsdagen
- tillsammans bygger vi tillit och stolthet

Under fredagen träffades kommunanställda chefer för att tillsammans bygga relationer, skapa tillit och utveckla organisationen. Kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist (M) poängterade att bakom varje roll finns en människa och vikten av att vi har modiga och trygga chefer och medarbetare som ska vara stolta över sina uppdrag.

Chefsdagen var startskottet för fortsatta gemensamma träffar som ska genomföras kontinuerligt för att stärka organisationen och vårt ledarskap. Under dagen deltog cirka 80 av 86 kommunanställda chefer.

"Ledarskapet handlar om att få alla medarbetare att känna att de är viktiga pusselbitar i organisationen. Vi ska tro och ha tillit till varandra. Bär med er att ni och våra medarbetare är fantastiska", sa kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist (M)

Tillsammans fick chefer för våra olika förvaltningar, avdelningar och enheter möjlighet att lära känna varandra, dela erfarenheter och hitta gemensamma frågor för samarbete, och inte minst lära sig mer om ledarskap. Chefsdagen är en viktig del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till gemenskap, delaktighet, arbetsglädje och stolthet. En dag som skapar möjligheter och förutsättningar för alla medarbetare.

"För mig är det oerhört viktigt att vi är en lärande organisation. Vi ska inte leta fel utan lyfta misstag vi gjort, för att lära av dem. Det krävs mod att förändras till en sådan kultur och vi får helt enkelt träna tillsammans på det. Och det är vi chefer som måste vara förebilder i det arbetet. Om vi inte törs prata om våra misstag och göra det till lärdomar, hur ska vi kunna förvänta oss att våra medarbetare ska gör det? Vi måste alla hjälpas åt och leda i den riktningen", säger Terésa Zetterblad.

Positiv anda och tillit

Redan i början av dagen lades känslan av tillit till som en grund. Kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist och kommundirektör Terésa Zetterblad hälsade välkommen med modiga berättelser ur sina egna livsresor och en uppmaning om att tänka på att vi alla vill varandra väl.

Vi träffas för att skickliggöra oss som ledare vilket skapar bättre förutsättningar för våra medarbetare i sina uppdrag. Genom att vara bra ledare skapas förutsättningar för samsyn och förståelse för uppdraget. Det bidrar också till att vi tillsammans hittar hållbara vägar för att få en ekonomi i balans. Genom att mötas och lära känna varandra möjliggör vi en gemensam utveckling mot de mål som vår uppdragsgivare har satt upp för oss. I slutändan handlar allt vi gör om att bli ännu bättre för de vi är till för, kommuninvånarna, säger Karin Tannergren, HR- och lönechef.

En stor del av dagen ägnades åt dialoger om ledarskap i kommunen. De samlade ledarna fick också ta del av den ledarskapsforskning som visar vilket ledarskap som ger goda förutsättningar för välmående organisationer.

Texten har uppdaterats med frågor och svar.

Frågor och svar om dagen

Varför genomfördes inte dagen i en av kommunens lokaler?

Dagen genomfördes i en konferensanläggning eftersom anläggningen har kapacitet att ta emot många deltagare och ha förutsättningar att genomföra workshops, som var ett krav för att kunna genomföra dagen. Håbo kommuns egna lokaler är inte tillräckligt stora och har inte förutsättningar att kunna genomföra en sån dag.

Hur många deltog under dagen?

86 chefer var inbjudna och cirka 80 av dem deltog. För att kunna genomföra dagen var även fler inbjudna, bland dem var till exempel kommunstyrelsens ordförande, representanter från fackliga organisationer, kommunstyrelsens arbetsutskott, medarbetare från HR och kommunikationsenheten.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster