Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Säkerhetsfrågor högt upp på agendan i Håbo kommun

Sandra Davies, Peter Ankerstål och Victoria Engström Lagerin på enheten för säkerhet och beredskap. Foto: Håbo kommun

Det är stort fokus på säkerhetsfrågor i Sverige, internationellt och i Håbo kommun. Enheten för säkerhet och beredskap arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för en tryggare kommun.
– Du som bor och arbetar i Håbo ska känna dig trygg och veta om att vi arbetar fokuserat med säkerhetsfrågor. Det är ett av kommunens mest prioriterade områden, säger Peter Ankerstål, säkerhetschef i Håbo kommun.

Peter Ankerstål började sin tjänst som säkerhetschef i Håbo kommun i våras. Nu driver han arbetet för ökad säkerhet och trygghet för invånare och anställda i Håbo kommun, tillsammans med två kollegor på enheten för säkerhet och beredskap.
– Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och vår kommundirektör har gett oss bästa förutsättningarna för att kunna bedriva vårt arbete på ett effektivt sätt. Vårt arbete lyfts både inom politiken om kommunens ledningsgrupper. Det har gjort att vi nu har en stabil grund på plats och arbetar vidare med många olika saker parallellt, säger han.

Arbetar förebyggande för att oönskade händelser inte ska inträffa

Ett arbete som pågår är att identifiera risker och sårbarheter, som skulle kunna påverka kommunen och dess verksamheter i framtiden. Här har de precis genomfört en större insats tillsammans med Håbo kommuns verksamheter. Sandra Davies som är beredskapsstrateg och brottsförebyggande samordnare berättar:
– Vi arbetar för att oönskade händelser inte ska inträffa, samtidigt som vi vill minimera konsekvenserna av oönskade händelser. Om något skulle hända så behöver vi se till så att samhällsviktig verksamhet kan fungera och snabbt kunna återgå till normalläge igen. En annan sak som jag arbetar med just nu är att ta fram trygghets- och informationspunkter, där invånare ska kunna hämta vatten, ladda mobilen och få information om en större samhällskris skulle inträffa. Vi vill också höja medvetenheten och kunskapen om säkerhet och beredskap generellt. Här hjälper vi myndigheter att sprida information och gör egna insatser kopplat till det. Beredskapsveckan som MSB genomför varje år är ett exempel på en kampanj som vi deltar i.

Ökar det brottsförebyggande arbetet

Sedan 1 juli finns en ny lag i Sverige som reglerar det brottsförebyggande arbetet. Kommunerna ska nu samordna och ta ett större ansvar i det brottsförebyggande arbetet än tidigare. Peter Ankerstål berättar att de utvecklar sitt arbete i samband med att samhället och brottsligheten förändras.
– Här anpassar vi oss, jobbar brett och krokar arm med olika aktörer. I det brottsförebyggande arbetet samverkar vi med andra för att inte barn och unga ska rekryteras till kriminella nätverk. Samtidigt arbetar Håbo kommuns egna verksamheter med att motverka nyrekrytering och öka förståelsen kring det. Vi har också ett nära samarbete med kommunpolisen som arbetar från kommunhuset en dag i veckan, säger han.

Målet är att skapa en trygg och säker miljö för medarbetare och invånare

Informationssäkerhet är en annan mycket aktuell fråga. Här handlar det om att uppfylla lagliga krav, skydda verksamheten mot cyberangrepp, undvika oönskade avbrott och att information läcker till obehöriga bland annat. Det är en viktig del i att skapa en trygg och pålitlig offentlig förvaltning. Victoria Engström Lagerin som är informationssäkerhetssamordnare berättar mer om arbetet.
– Alla ska kunna känna sig trygga med att vi hanterar information på ett säkert sätt. Vi har ett gemensamt ansvar att skydda information och se till att den inte kan påverkas eller att obehöriga personer tar del av den, det är lika viktigt som att behöriga personer ska ha tillgång till rätt information när den behövs. Som stöd har vi tagit fram en övergripande informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för kommunen. Men Informationssäkerhet behöver vara en självklar del av det dagliga arbetet på alla nivåer i verksamheten för att ge rätt effekt. Tillsammans bygger vi nu en säkerhetskultur på arbetsplatsen. Vi uppmuntrar våra medarbetare att anmäla säkerhetsbrister och arbetar med att öka medvetenheten kring säkerhetsfrågor. Det övergripande målet för oss på enheten för säkerhet och beredskap är att skapa en trygg och säker miljö både för medarbetare och invånare i Håbo kommun, säger hon.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december beslutades att anta en ny informationssäkerhetspolicy och ett program för kommunens krisberedskapsarbete för åren 2023-2026.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster