Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommunfullmäktiges sammanträde 11 december - i korthet

Sammanträdet för Kommunfullmäktige genomfördes 11 december. Under sammanträdet beslutades det bland annat om utebliven höjning av arvode för förtroendevalda och att arbetet med gångtunneln mellan kommunhuset och resecentrum genomförs tidigare.

Förslag om utebliven höjning av arvode för förtroendevalda

Den ekonomiska situationen för kommunen för år 2024 innebär stora krav på ekonomisk effektivitet och återhållsamhet med kostnader. Därmed föreslogs att arvodena för år 2024 inte ska uppräknas med bas i inkomstbasbeloppet enligt den modell som vanligtvis tillämpas, något som väntas innebära en besparing om 207 tkr. Under gruppledarmötet var gruppledarna eniga om förslaget till Kommunfullmäktige att bifalla, rösta ja till förslaget.

Du kan läsa redovisningen i handlingarna på sida 42- 56 i kallelsen till ärendet i sammanträdet som genomfördes 11 december. Länk till webbsändning, kallelse, och protokoll hittar du på sidan Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Förutsättningar för färdigställande av gångtunneln mellan resecentrum och kommunhuset

Av tillgänglighets- och trafiksäkerhetsmässiga skäl behöver gångtunnel och anslutande gångbana färdigställas relativt omgående. Tidigare har Kommunfullmäktige beslutat att gångtunneln och stationsstråk ska byggas och färdigställas samtidigt. I det nya justerade förslaget ska arbetet med gångtunneln genomföras tidigare.

Arbetet med gångtunneln kan utföras vintertid medan arbetet med anslutande gångbana med ytskikt kräver en varmare temperatur. Gångtunneln beräknas vara färdigställd hösten 2025.

Du kan läsa redovisningen i handlingarna på sida 126- 132 i kallelsen till ärendet i sammanträdet som genomfördes 11 december. Länk till webbsändning, kallelse, och protokoll hittar du på sidan Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Verksamhetslokaler inom äldreomsorgen, äldreboende Åsen samt Plommonvägen 2-6

Platsbehov inom äldreomsorgen är under utredning. Ett förslag utifrån analyser är att Plommonvägen 2–4 kan användas för att möta delar av behovet och att den pågående investeringen i äldreboendet Åsen ska föreslås avslutas.

Vård- och omsorgsnämnden föreslog för Kommunfullmäktige att avsluta Åsen och Kommunfullmäktige tillstyrker inriktningen.

Du kan läsa redovisningen i handlingarna på sida 191- 197 i kallelsen till ärendet i sammanträdet som genomfördes 11 december. Länk till webbsändning, kallelse, och protokoll hittar du på sidan Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster