Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Medborgarlöfte - trygghetsskapande och brottsförebyggande samverkan

Terésa Zetterblad, kommundirektör i Håbo kommun, Magnus Lind, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Håbo, Catherine Öhrqvist (M), kommunstyrelsens ordförande, Malin Persson, kommunpolis i Håbo

Nu har Håbo kommun och Polismyndigheten signerat ett nytt medborgarlöfte för fortsatt gemensamt arbete med att förebygga brott och skapa trygghet under 2024. Tillsammans ökar vi den upplevda tryggheten i Håbo.

Håbo kommun och Polismyndigheten har den 18 december signerat medborgarlöftet som är en överenskommelse om ett samarbete för ökad upplevd trygghet i hela Håbo. Under 2024 fortsätter polisen och kommunen arbetet vid prioriterade platser inom kommunens geografiska område där vi tillsammans fokuserar på den gemensamma lägesbilden i kommunen. Det betyder att samverkan utgår ifrån hur till exempel skadegörelse och brottslighet ser ut och att fokus läggs på de områden som har störst problematik vid tillfället.

Vid årets signering var det Magnus Lind, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Håbo, Catherine Öhrqvist (M), kommunstyrelsens ordförande och Terésa Zetterblad, kommundirektör i Håbo, som höll i pennan och signerade. På plats var också kommunpolis Malin Persson.

"Vi är glada över samarbetet, att vi har en nära dialog och det är tillsammans vi blir starka i det här arbetet", säger kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist och får medhåll av kommundirektör Terésa Zetterblad, "Jag är väldigt stolt över det nära samarbetet vi har med Polismyndigheten och att vi har en kommunpolis på plats i kommunhuset med jämna mellanrum."

Medborgarlöftet genomförs med hjälp av ett antal aktiviteter. För 2024 handlar det fortsatt bland annat om polisiär närvaro av uniformerad eller civil polis på prioriterade platser, arbete för en trygg offentlig miljö samt flera aktiviteter kopplade till förebyggande arbete mot droganvändning. I aktivitetslistan ingår även medborgardialoger för att skapa delaktighet, men också bland annat trygghetsvandringar, nattvandring och ett kontinuerligt arbete kring värderingar, normer och attityder i skolan.

"Vi har ett arbete att göra kring normer och attityder bland våra unga", säger Magnus Lind, tf lokalpolisområdeschef i Håbo, som också ser vikten av ett nära samarbete med Håbo kommun.

Läs mer

Medborgarlöfte 2024 Pdf, 921.3 kB.

Medborgarlöften | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster