Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Håbo kommun samlar aktörer och ökar kunskapen om totalförsvar och civilt försvar

På årets sista företagsfrukost fick företagare, tjänstepersoner och politiker möjlighet att lära sig mer om totalförsvar och civilt försvar. Representanter från Stockholms Handelskammare och Försvarsmakten genomförde två högaktuella föreläsningar och delade med sig av sina erfarenheter.
– Vi står inför en osäker tid när det gäller det säkerhetspolitiska läget, där totalförsvar är viktigt för att säkerställa säkerheten och stabiliteten i vårt samhälle. Därför vill vi bjuda in våra lokala företagare till ett första möte där vi lär oss mer om totalförsvaret och civilt försvar. Det är ytterligare ett steg i att utveckla Håbo kommuns civila försvar, säger kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist.

Många aktörer behövs i det civila försvaret som nu byggs upp runt om i Sverige, och ett första steg mot att kunna bidra är att lära sig mer. Den 19 december bjöd Håbo kommun in lokala företagare till en gemensam julfrukost och föreläsningar. Morgonen innehöll flera intressanta föredrag och tankeväckande inslag.

Runt 60 personer välkomnades av kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist och kommundirektör Terésa Zetterblad, som tillsammans med kommunalråden Agneta Hägglund (S) och Tommy Lövgren (SD) sammanfattade året som gått.
– Jag är stolt över det samarbete som vi håller på att stärka och bygga upp med näringslivet där vi krokar arm kring viktiga frågor. En av de viktigaste frågorna just nu är kring civilt försvar och beredskap där samarbetet kommer att utvecklas ännu mer mellan näringslivet och kommunen, säger kommundirektör Terésa Zetterblad.

Överste Lennart Widerström, Regementschef för Södra Skånska Regemente på Försvarsmakten intog scenen och informerade om det säkerhetspolitiska läget och förklarade de olika faserna och maktmedlen som finns i krig och konflikter. Han informerade om de militära respektive civila skyddsvärden som finns och som är vitala för ett land, där det viktigaste civila skyddsvärdet är försvarsviljan. Han påpekade också vikten av att vi alla tar ansvar för vår egen beredskap och uppmanade till samverkan mellan olika aktörer.

Därefter informerade Tomas Stavbom, regionchef Stockholms Handelskammare i Uppsala län, om Näringslivsrådets arbete som ska förbättra privat-offentlig samverkan när det gäller totalförsvaret och krisberedskap i Sverige. Han lyfte frågor som Vad är företagens roll i Sveriges beredskap? Vilka är Håbos samhällskritiska företag? Vad förväntas de bidra med vid en större kris eller krig? Även han uppmanade olika aktörer att börja samverka och ta nästa steg i utvecklingen av det civila försvaret.

Förutom de externa föredragen presenterade Håbo kommuns säkerhetschef Peter Ankerstål det interna säkerhets- och beredskapsarbetet. Morgonen rundades sedan av med att Håbos företagarföreningar genomförde panelsamtal och intervjuer med flera lokala företagare. Moderatorer för dagen var Jytte Rudiger, förvaltningschef samhällsbyggnad och Karin Tannergren, HR chef som skapade en härlig atmosfär och värme i lokalen.

Johnny Eriksson som är biträdande kommundirektör har tillsammans med kommunikationsenheten varit ledande i arbetet med företagsfrukosten. Han har många års erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten i Sverige och utomlands, och i hans uppdrag ingår det att utveckla Håbo kommuns civila försvar.

– Ett av mina fokusområden är att tillsammans med mina kompetenta kollegor och andra myndigheter, stärka det civila försvaret, utveckla kommunens beredskapsförmåga och det brottsförebyggande arbetet. Just nu arbetar jag med att stötta och leda flera aktuella processer i Håbo kommun. Jag kommer också leda upprättandet av en helt ny tillväxt- och kommunikationsenhet under 2024. Teamet kommer att vara organiserat på kommunledningsförvaltningen med nära koppling till kommunledningen och politiken. Det blir ett multikompetent team som består av specialister inom näringsliv, kultur, föreningsliv, kommunikation och inom vårt finska förvaltningsområde. Under nästa år kommer de arbeta fokuserat med näringsliv, besöksnäring, kultur och att lyfta Håbos unika tillgångar, säger Johnny Eriksson.

Håbo kommun vill tacka alla deltagare för engagemanget och önska God jul och Gott nytt år!

 

Regeringens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om

Totalförsvar - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Civilt försvar - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Kraftsamling - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Några ord från en deltagare
Andreas Lindbäck som driver Lindbäcks motor och handel i Bålsta var en av företagarna som besökte företagsfrukosten.
– Det här är ett bra tillfälle för mig att nätverka och samtidigt lyssna på föreläsningar. Det var en trevlig företagsfrukost med intressanta och viktiga föreläsningar, säger han.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster