Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Personlig assistans inom kommunen

Personlig assistans är ett stöd till barn och vuxna. Det utförs av kommunen, men det är också möjligt att välja en privat utförare. Inför kommande sammanträde inom socialnämnden finns ett ärende om personlig assistans ska fortsätta utföras av kommunen i egen regi eller om den kommunala verksamheten ska upphandlas.

Som en del i arbetet att få ekonomin i balans för hela kommunen pågår flera utredningar. Inom socialförvaltningen pågår bland annat en utredning om personlig assistans ska fortsätta drivas av Håbo kommun i egen regi eller om den kommunala verksamheten ska upphandlas som en entreprenad. Utredningen visar att socialförvaltningen föreslår att inte upphandla personlig assistans med anledning av att den ekonomiska besparingen blir marginell. Under utredningen har bland annat medarbetare lämnat synpunkter som tagits hänsyn till och legat till grund för den fortsatta utredningen. Förslaget är ett ärende till kommande sammanträde för socialnämnden 23 januari. Beslut om ärendet tas under socialnämndens sammanträde.

Hela utredningen färdigställs 15 januari 2023.

Förslaget grundar sig i en god politisk dialog över partigränserna där fokus varit våra kommuninvånare. Vi har även lyssnat in de synpunkter som inkommit till nämnden via funktionsbrevlådan. Vi arbetar för en ekonomi i balans men det ska ske med beaktande av vad som är bäst för Håbo kommun, säger socialnämndens ordförande Roger von Walden.

Bakgrund

Socialförvaltningen fick i uppdrag från socialnämnden att starta en utredning om personlig assistans ska upphandlas. Utredningen är en del i arbetet med att få ekonomin i balans för hela kommunen.

Samtliga nämnder med underskott har i uppdrag att ta fram handlingsplaner för en ekonomi i balans. En av åtgärderna i socialnämndens handlingsplan var att upphandla personlig assistans. Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med en utredning för att kunna ta ställning till om nämnden ska gå vidare med förslaget eller inte. Utifrån den utredning som presenteras på nämnden den 23 januari är förslag till beslut att nämnden inte ger uppdraget att lägga ut den personliga assistansen på upphandling.

Om personlig assistans

Personlig assistans är personligt utformat stöd till barn och vuxna. Ett begränsat antal personer ger stöd till den, som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov.

Personlig assistans kan ges direkt av kommunen, eller genom ekonomiskt stöd så att personen själv kan anlita kooperativ eller en privat utförare.

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka så är det Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning.

Det går inte att söka personlig assistans om du är över 65 år. Om du tidigare har varit beviljad personlig assistans som insats får du behålla den även efter fyllda 65 år.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster