Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Delegationen vid regeringskansliet väljer Håbo kommun i ett pilotprojekt - för att främja trygghet, uppväxt och miljö

Regeringen meddelade idag vid en presskonferens att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att starta upp ett pilotprojekt med förstärkningsteam inom socialtjänsten. Håbo kommun är en av de sex utvalda kommuner som blir del av projektet bland annat för sin beredskap, motivation och redan påbörjade proaktiva arbete inom socialtjänsten.

Pilotprojektet ska bidra till att främja trygghet, uppväxt och miljö för alla barn och unga i Sverige, och ge socialtjänsten bättre förutsättningar i sitt arbete för effektiva brottsförebyggande insatser. Håbo kommuns roll i projektet blir att vara en del i en lärandeprocess, där Håbo kommun kan bidra i uppbyggandet av Socialstyrelsens förstärkningsteam, som i sin tur bidrar till nationell kunskap och lärande som kan komma andra kommuner till del.

"Det känns jättebra att Håbo kommuns socialtjänst får vara en del i ett arbete som kan göra skillnad för hela vårt land", säger Terésa Zetterblad, kommundirektör i Håbo kommun.

Elisabeth Orr-Bågfors, biträdande förvaltningschef Socialförvaltningen i Håbo kommun tillägger, "Så att vi tillsammans kan bidra till ett tryggare samhälle, tillsammans för alla barn".

Håbo kommun har redan idag ett fokus på förebyggande arbete med hög kompetens, bred erfarenhet och goda förutsättningar att arbeta proaktivt för att förhindra att unga dras in i kriminalitet, men det geografiska läget för Håbo gör kommunen sårbar för unga. Genom att delta i utvecklingen av förstärkningsteamet kan kommunen få ännu bättre förutsättningar att förhindra kriminalitet genom förebyggande arbete, samverkan och lärande.

"Att få vara med och bidra till att ge socialtjänsten bättre förutsättningar för ett effektivt brottsförebyggande arbete sätter Håbo kommun på kartan. Vi är stolta över att få vara en av de sex utvalda kommunerna i Sverige som deltar i Socialstyrelsens projekt där samhället kan bli ännu bättre på att förebygga kriminalitet. Det är en förmån att på det här sättet bidra till nationell kunskap", säger Roger von Walden (M), ordförande i socialnämnden.

Om

I juli 2023 inrättade regeringen en delegation för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område, där Socialstyrelsen fick i uppdrag att starta upp ett pilotprojekt med förstärkningsteam inom socialtjänsten. Här kan du läsa pressmeddelandet från Regeringskansliet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster