Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommunfullmäktiges sammanträde 8 april – i korthet

Vid ett fullsatt sammanträde tillkännagavs årets Jan Fridegårdpris som i år delas ut till författarna Susanna Alakoski och Elise Karlsson. Men redan innan kommunfullmäktige öppnade hade många förtroendevalda samlats för att få en inblick i Håbo kommuns historia under vikingatiden av Ingrid Ljungkvist, lokalhistoriker och författare. Kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist svarade även under sammanträdet på en interpellation genom att utförligt berätta om de många olika satsningar som görs för barn och unga.

Kommunfullmäktiges sammanträde 8 april öppnades av kommunfullmäktiges ordförande Michael Rubbestad som inledde med att välkomna Jan Fridegårdsällskapets ordförande Mats O Karlsson till talarstolen, som tillkännagav årets Jan Fridegårdpris. I år delas priset ut till två författare, Susanna Alakoski och Elise Karlsson.

Kommunfullmäktige i Håbo skickar sina varmaste gratulationer till pristagarna, sa kommunfullmäktiges ordförande Michael Rubbestad.

Utökad investeringsbudget till projektet ny simhall

Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet att anta förslaget om att utöka investeringsbudgeten för vår nya simhall eftersom priserna för bland annat kategorierna rör-, ventilations-, styr-, el- samt vattenreningsinstallationer har stigit mer i takt med inflationen än vad tidigare prognos visade. Slutprognosen visar att investeringsbudgeten behöver därmed utökas med 10 miljoner kronor.

Du kan läsa handlingarna från sida 27 i kallelsen till ärendet och beslutet från sida 15 i protokollet.

Driftform för friskvårdslokalen i nya simhallen

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att hyra ut friskvårdslokalen i nya simhallen till extern entreprenör.

Du kan läsa handlingarna från sida 33 i kallelsen till ärendet och beslutet från sida 11 i protokollet.

Interpellationen till kommunstyrelsens ordförande

Robin Jansson Eriksson (V) inkom med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande gällande vilka satsningar som görs för att ”Håbo ska bli en attraktiv kommun för barn och unga så innevånare känner att det är en bra kommun att bo kvar och bilda familj i, så utflyttade känner att det är en bra kommun att flytta tillbaka till med sin familj och som har ett rykte gott nog för utomstående att flytta till med sin familj?”.

Kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist inledde sitt svar med " Frågan är högst relevant och utifrån att vi finns till för kommunens alla medborgare är något som vi dagligen arbetar för, att vara en attraktiv kommun för samtliga medborgare. Nu är frågan ställd utifrån barn och unga
varför det kommer vara fokus i detta svar. Jag vill dock betona att för mig är alla medborgare lika viktiga och vi ska vara attraktiva i förhållande till alla oavsett ålder".

Hon berättade vidare "Det är viktigt med en god samverkan med civilsamhället för att kunna erbjuda våra barn och unga en meningsfull fritid. Håbo har ett rikt föreningsliv som bidrar till att skapa ett mervärde för våra unga. Håbo kommun bidrar med aktivitetsstöd och subventionerade hyror för våra föreningar i syfte att främja att fler ska kunna vara aktiva. En förening som erbjuder något utöver det vanliga är Belong som syftar till att samla alla människor som vill känna tillhörighet".

Du kan lyssna på hela svaret av Catherine Örhqvist genom att se sändningen i efterhand.

Kommunfullmäktiges sammanträde i korthet publiceras efter protokollet är justerat. Sammanträdet direktsändes och du har möjlighet att se sändningen i efterhand. Alla handlingar och länken till mötet hittar du på sidan Kommunfullmäktige.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster