Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Mycket bra resultat för Håbo kommun i den senaste servicemätningen

I januari presenterades servicemätningen som har genomförts under oktober och november 2019. Servicemätningen är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och JSM Telefront. Resultatet visar att Håbo kommun har mycket bra resultat bland annat när det gäller kontakt med handläggare, svarskvalitet, engagemang, bemötande och snabba svarstider via e-post.

Servicemätningen är en del av mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som genomförs varje år. Genom servicemätningen jämförs kommunens resultat med andra kommuner i likvärdig storlek. Mätningen har skett genom telefonsamtal och e-post till kommunens kontaktcenter.

Det är givetvis mycket glädjande att servicemätningen visar ett sådant positivt resultat. Servicemätningen ger en bra fingervisning vad vi gör bra och vad vi kan utveckla. Jag är stolt över min personal i kontaktcenter som varje månad besvarar cirka 4 600 samtal där vi gör allt för att hjälpa våra invånare på bästa sätt. Ingen fråga är för stor eller för liten, så fortsätt att ta kontakt med oss om du undrar över något, säger Domenica Gerlach, enhetschef för kontaktcenter.

83 procent får kontakt inom 60 sekunder

Resultatet av servicemätningen visar att 83 procent får kontakt med en handläggare på kontaktcenter via telefon inom 60 sekunder. Håbos resultat är över snittet för likvärdiga kommuner som visar ett resultat på 52 procent.

Mycket bra svarskvalitet

Håbo kommuns resultat visar att 82 procent upplever att de får mycket god information från handläggarna och det är en höjning från det senaste resultatet som var 71 procent. Håbos resultat är också över snittet för likvärdiga kommuner som visar ett resultat på 59 procent.

Bedömningen baseras på om handläggaren bara svarar på frågan eller om handläggaren ger merinformation som hänvisningar, tips och idéer.

Stort intresse och engagemang för att hjälpa

88 procent upplever ett stort intresse och engagemang i svaren från handläggare. Bedömningen utgår från om handläggaren besvarar frågan pliktskyldigast eller om handläggaren är intresserad och engagerad i frågeställningen. Resultatet är en höjning från förra årets undersökning som visade ett resultat på 71 procent.

Mycket bra bemötande i kontakt med kommunen

I årets resultat uppger 94 procent att handläggarens bemötande har varit mycket god eller god, där 84 procent upplevde bemötandet som mycket god. Resultatet är en höjning från fjolårets resultat. Då var det 90 procent som upplevde handläggarens bemötande som mycket gott eller gott där 63 procent upplevde bemötandet som mycket gott.

Bedömningen baseras på det bemötande som handläggaren ger och om handläggaren upplevs som tillmötesgående, trevlig och hjälpsam.
Håbo kommuns resultat är över snittet för likvärdiga kommuner som visar ett resultat på 85 procent där 50 procent upplevde bemötandet som mycket gott.

Mycket snabba svarstider via e-post

Resultatet av servicemätningen visar att samtliga frågor som mejlades till kommunens kontaktcenter besvarades inom ett dygn där det i snitt tog en timme att få ett svar. Tiden mäts under kontorstid 8.00-17.00.

Håbos resultat är högre än snittet. I likvärdiga kommuner besvarades 81 procent av alla mejl inom ett dygn och i snitt tog det cirka fem timmar att få svar.

Servicemätningen presenterar ett mycket bra resultat som gäller vår service och information till våra invånare. I resultatet ser vi mycket som är väldigt bra och det finns dessutom möjligheter till ytterligare utveckling och förbättring. Vi fortsätter arbetet med att ge våra invånare en så bra information och service som möjligt, säger Tobias Arvidsson, kommundirektör.

Fakta om mätningen

Mätningen har utarbetats i samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och JSM Telefront. Mätningen har skett genom telefonsamtal och mejl till kommunen.

De frågeområden som valdes är relativt vanligt förekommande från kommuninvånare, både via telefon och e-post. Frågorna handlade om bygglov, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, miljö och hälsa, gator och vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt kommunledningskontoret.

För att beskriva telefonsamtalens karaktär används ett antal bedömningskriterier: bemötande, intresse och engagemang, information, tillgänglighet och svar på frågan. Som hjälp vid bedömningen av faktorerna har kriterierna god, medelgod och dålig använts.

Klicka här för att läsa hela rapporten. Pdf, 625 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster