Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Öppenhet leder till bättre samverkan i Håbo

Håbos tre företagarföreningar är laddade inför genomförandet av projektet ”Tillsammans mot 4,0” som startades upp för ett par veckor sedan med en kickofflunch. Över sextio personer anmälde sig till arbetet och nu har man kallat lokala företagare till ett första dialogmöte.

Tankarna på ett projekt för att lyfta Håbos näringsliv startade redan under våren när man fick de första indikationerna från Svenskt Näringsliv att Håbo fallit ytterligare i den årliga rankingen. I början av oktober inleddes så projektet ”Tillsammans mot 4,0” med en kickofflunch där lokala företag, politiker och tjänstemän från den kommunala organisationen fick en genomgång av att det trots det dåliga betyget går riktigt bra för Håbos företag. Nästa steg är att påbörja dialogen indelat i tre grupper med olika teman: ”Infrastruktur och kommunikation”, ”Dialog och samverkan” och ”Leva, bo, fritid”. De första mötena äger rum i slutet av vecka 43.

- Vi uppmanar våra medlemmar och andra lokala företagare att delta i dessa dialoggrupper, säger Birgitta Persson, ordförande i Håbo Företagare.

- Ni som har synpunkter på vad som inte fungerar, kom och berätta det vid dessa möten!

Näringslivsprojektet ”Tillsammans mot 4,0” har startats upp för att Håbo kommun under flera år har tappat placeringar i Svenskt Näringslivs ranking. Rankingen genomförs årligen och berättar hur lokala företagare upplever att det är att driva företag i Håbo. Nu vill man från flera håll ta tag i frågan och få till stånd en förändring.

- Nu är företagarföreningarna, Håbo kommun och Håbo Marknads AB överens om att arbeta gemensamt för att förbättra företagsklimatet, säger Lars-Erik Sandhgren, vd Håbo Marknads AB.

De första dialogmötena äger rum på Aronsborg Konferens den 26 oktober (Infrastruktur och kommunikation) och 27 oktober (Dialog och samverkan) samt 9 november (Leva, bo, fritid). Vid dessa tillfällen kommer man diskutera och tydliggöra vad rankingen betyder: vari ligger missnöjet och de dåliga betygen. Nästa steg är att diskutera hur vi gemensamt kan lösa de utmaningar som kommit upp på de första mötena. Detta steg tas i slutet av november med dialogmöten för de tre grupperna. Det tredje och avslutande steget i serien av dialogmöten tas i mitten av januari då konkreta åtgärder ska diskuteras och prioriteras.

- Vi är glada att det här arbetet kommit igång, säger Mats Mattsson från Företagarna Upplands-Bro-Håbo.

- Nu upplever vi en öppenhet inom näringslivet lokalt som inte funnits tidigare, och det ska vi bygga vidare på.

Målet med projektet är att komma fram till en handlingsplan och konkreta åtgärder som ska leda till verklig förändring. Den kommunala organisationen och de lokala företagarföreningarna finns representerade i både process och dialoggrupper, och nu finns möjligheten att verkligen få till stånd en förändring.

- Vi hoppas att många företagare ska komma till tals i detta arbete och att det leder till politiska beslut som ska förbättra företagarnas villkor, säger Susanne Hellstrand från HQF, Håbo Qvinnors Företagsnätverk.

- Nu behöver vi sluta upp till dialogmötena och visa att näringslivsklimatet i Håbo är viktigt, fyller Birgitta Persson, ordförande i Håbo Företagare i.

Anmälan till projektet görs till dialog@habo.se. Det går också bra att ringa Petra Forsström, projektledare ”Tillsammans mot 4,0” på 070-545 18 88 eller Lars-Erik Sandhgren, vd Håbo Marknads AB 0708-46 43 59 för mer information.

Datum för dialogmöten. Anmäl er via mejl till dialog@habo.se

Steg 1: Tydliggöra

  • 26 oktober 8.00-10.00 Aronsborg ”Infrastruktur och kommunikation”
  • 27 oktober 8.00-10.00 Aronsborg ”Dialog och samverkan”
  • 9 november 8.00-10.00 Aronsborg ”Leva, bo, fritid”

Steg 2: Hur löser vi utmaningar

  • 21 november 8.00-10.00 Aronsborg ”Infrastruktur och kommunikation”
  • 22 november 8.00-10.00 Aronsborg ”Dialog och samverkan”
  • 23 november 8.00-10.00 Aronsborg ”Leva, bo, fritid”

Steg 3: Konkreta åtgärder

  • 16 januari 8.00-10.00 Aronsborg ”Infrastruktur och kommunikation”
  • 17 januari 8.00-10.00 Aronsborg ”Dialog och samverkan”
  • 18 januari 8.00-10.00 Aronsborg ”Leva, bo, fritid”

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster