Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Inspirerande miljöarbete inom Håbohus

Håbo kommuns Miljöstrategi strukturerar och tydliggör hur miljöarbetet ska ske inom kommunens organisation och kommunala bolag och hur ansvaret fördelas. Håbohus AB ligger i framkant när det gäller miljöfrågor och är till exempel miljödiplomerade. Här ger Anneli Algeson Rask (bilden), miljöansvarig på Håbohus, exempel på bolagets miljöarbete. Hon berättar också om ”Allmännyttans klimatinitiativ” och ”Färdplan för ett hållbart län”. Hennes tips till andra som vill komma längre i sitt miljöarbete är att våga prova.

Ge några exempel från ert miljöarbete. Vad är ni extra stolta över att ni har lyckats med?

Vi är väldigt stolta över att vi är miljödiplomerade sedan 2016. Det visar att vi har en systematik kring vårt miljöarbete. Vi tycker att det är väldigt roligt att kunna tala om att vi har två bikupor i vårt fastighetsbestånd. Den ena står vid Vänersborgsvägen och den andra vid vårt hus i Kalmarsand. Det är en ekosystemtjänst som är positiv för både hyresgästerna och för pollinerande insekter. Vi har ett pågående arbete med att se över vår kemikalieanvändning och vi jobbar aktivt med att minska antalet kemikalier i vår verksamhet och att, där det är möjligt, byta ut de produkter vi behöver använda till bästa alternativ sett ur miljösynpunkt – både arbetsmiljömässigt och eko-miljömässigt.

Hela vår fordonspark, åtta servicebilar, exkluderat traktorer, består sedan våren 2019 av rena elbilar. Det bidrar till en renare boendemiljö för våra hyresgäster – inga avgaser. Vi är extra stolta över att vi producerar egen solel. Produktionen uppgår till cirka 250 000 kWh, vilket motsvarar omkring 10 procent av vår elförbrukning. Vi har monterat solcellsanläggningar på både befintliga hus och på våra nyproducerade hus.

Solceller på en av Håbohus fastigheter

Har ni något nytt på gång inom miljöområdet?

Håbohus är med i ”Allmännyttans klimatinitiativ”, där medlemsföretagen tillsammans jobbar för att minska påverkan på klimatet. Vi har även anmält oss för att vara med i Länsstyrelsens ”Färdplan för ett hållbart län”. Båda dessa engagemang mynnar ut i att flera aktörer jobbar mot samma mål och med liknande insatser för att på så sätt bidra till en minskad klimatpåverkan. Det som Håbohus har tänkt jobba med är bland annat att uppmuntra våra hyresgäster till att bo och leva klimatsmart. Vi planerar att se över möjligheten till delningsekonomi, bland annat bilpool och cykelpool. Vi kommer också att jobba på att kunna använda all vår egenproducerade solel i den egna verksamheten och därmed minimera ”överbliven” el som skickas ut på elnätet.

Har du något tips att ge till andra som vill komma längre i sitt miljöarbete?

Våga prova – det är det som sker i verkligheten som har betydelse. Små insatser är bättre än inga. Ta hjälp utifrån och börja i liten skala. Utbilda och informera – både egen personal och kunder. Till exempel kemikalieutbildning.

Här kan du läsa mer om Håbohus miljöarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett par av Håbohus elbilar

Håbo kommuns Miljöstrategi

Miljöstrategin mynnar ut i tre inriktningsområden; fossilbränslefri kommun, en giftfri och resurseffektiv kommun samt naturmiljöer med mångfald. En handlingsplan finns kopplad till strategin.

Här kan du läsa Håbo kommuns miljöstrategi

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster